Wykorzystujemy pliki cookies do działania naszej witryny, a także do celów analitycznych i reklamowych. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w zależności od potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Kontrakt B2B to popularna forma zawierania współpracy pomiędzy organizacją a wykonawcą, z której chętnie korzystają między innymi programiści. Samozatrudnienie nie uwzględnia jednak urlopu. Jak więc zapewnić osobie zatrudnionej na B2B dni wolne?

Do zaistnienia umowy B2B pomiędzy podmiotami gospodarczymi obie strony muszą posiadać swoją działalność gospodarczą. W tym celu niezbędne jest założenie własnej firmy. Może to zrobić każda osoba, która ukończyła 18 rok życia i jest obywatelem jednego z państw należących do Unii Europejskiej.

Zasady funkcjonowania samozatrudnienia zapisane są w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku w Kodeksie cywilnym. Wśród nich nie ma jednak mowy o urlopie. Jak więc zapewnić pracownikowi zatrudnionemu na B2B czas na odpoczynek?

Co to jest umowa B2B i czym się charakteryzuje

Umowa B2B nazywana jest umową nienazwaną i ma cechy umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Jej stronami są przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą.

Przedmiotem takiej umowy jest świadczenie usług lub wykonanie określonego dzieła. Nie zachodzi jednak stosunek pracy. W przypadku kontraktu B2B wykonawca sam decyduje o tym, w jaki sposób będzie pracował i z jakich narzędzi będzie korzystać.

ft1

Czas pracy na https://calamari.pl/blog/formy-zatrudnienia-w-polsce-rodzaje-umow-o-prace-i-umow-cywilnoprawnychumowie B2B określany jest w zależności od potrzeb wykonywanego projektu, jednak do jego określenia nie można używać takich określeń, jak etat czy pół etatu (są to terminy odnoszące się do umowy o pracę).

W Kodeksie cywilnym nie ma podstawy prawnej, która uprawniałaby wykonawcę do uzyskania urlopu. Umowa B2B nie zapewnia również naliczania stażu pracy.

Osoba współpracująca z firmą na mocy umowy B2B otrzymuje większe wynagrodzenie niż osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę. Ma również obowiązek samodzielnie prowadzić księgowość, odprowadzać składki ubezpieczeniowe oraz wszystkie inne rozliczenia.

Urlop w umowie B2B?

Ze względu na to, że umowa B2B nie jest regulowana przez Kodeks pracy, osobom pracującym w oparciu o nią nie przysługuje urlop wypoczynkowy w rozumieniu Kodeksu pracy.

Aby jednak pracownik miał czas, by odpocząć, podczas zawierania umowy i określania wysokości wynagrodzenia, pracownik powinien zastrzec w umowie, ile dni wolnych w trakcie trwania umowy mu przysługuje.

Nie jest to jednak jedyna możliwość zapewnienia dni wolnych od pracy na umowie B2B. Jeżeli któraś ze stron chce uniknąć wpisywana wymiary dni wolnych, w porozumieniu z drugą stroną mogą przystać na cykliczne określanie dni wolnych w ramach harmonogramu pracy.

Dni wolne ustalone przez wykonawcę nie zwalniają go z ponoszenia kosztów stałych w za te dni pracy. Z tego względu wykonawca powinien przy podpisywaniu umowy policzyć, ile dni wolnych w czasie jej trwania chce wziąć i w oparciu o nie wyliczyć swoją dzienną stawkę. Wtedy, gdy wykonawca skorzysta z dnia wolnego, nie będzie tracił przychodu za ten czas. Jeżeli jednak nie zadba o to przy spisywaniu umowy, pracodawca nie ma obowiązku zajęcia się tym za wykonawcę.

Jak zapewnić sobie dni wolne na umowie B2B

Wykonawca na umie B2B może wziąć wolne, pod warunkiem, że wymiar wolnego i jego termin zostały wcześniej uzgodnione w umowie. Nie jest to jednak urlop w rozumieniu prawa pracy - oznacza to, że pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za dni, w trakcie których nie pracował.

ft2

Taka nieobecność nazywana jest urlopem bezpłatnym. Wykonawca ma prawo wziąć wolne, jeżeli wywiązuje się z obowiązków i jego nieobecność nie wpłynie na czas i jakość realizowanego zadania. Jeżeli nie ma przesłanek, że praca nie zostanie wykonana zgodnie z umową, pracodawca nie może odmówić wykonawcy wzięcia wolnego.

Jeżeli w umowie nie zostało określone inaczej, osoba wykonująca obowiązki w oparciu o kontrakt B2B może również pójść na urlop, jeżeli wyznaczy zastępcę, który na ten czas przejmie jego obowiązki. Powierzenie zadania osobie trzeciej jest możliwe, jeżeli wynika to z umowy, zwyczaju lub jeśli okoliczności zmuszają wykonawcę, by to zrobić. Odpowiedzialność za zastępcę ponosi wykonujący pracę.

Zwolnienie chorobowe dla samozatrudnionych

Choroba samozatrudnionego jest szczególnym przypadkiem określonym przez Kodeks cywilny. W ramach zabezpieczenia samozatrudnionego przed chorobą, ma on możliwość zadbania o ochronę finansową na czas choroby.

Tego typu zasiłek chorobowy przysługuje przedsiębiorcy oraz osobie współpracującej z nim w związku z chorobą. Aby móc skorzystać z tego rodzaju nieobecności, samozatrudniony musi terminowo opłacać składki chorobowe. Opłacanie składek jest dobrowolne, co oznacza, że to od wykonawcy zależy, czy będzie mógł liczyć na ochronę w sytuacji, gdy zachoruje.

Do skorzystania z urlopu chorobowego przedsiębiorca ma prawo dopiero po 90 dniach systematycznego opłacania składek. Jeżeli zachoruje wcześniej, zasiłek nie zostanie wypłacony.

Podsumowanie

Mimo że samozatrudnienie regulowane jest przez Kodeks cywilny, który nie uwzględnia urlopu dla osób zatrudnionych w oparciu o kontrakt B2B, istnieje kilka sposobów, by samozatrudnieni mogli wziąć wolne i odpocząć.

Dzięki Calamari rozliczanie urlopów niezależnie od rodzaju umowy jest proste i wygodne. Testuj przez 14 dni za darmo i przekonaj się na własnej skórze.

ft3

Wiedza HR w Twoim mailu

Otrzymuj regularne informacje i upraszczaj HR razem z nami

Dziękujemy za dołączenie!
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie!