Polityka prywatności dotyczy naszego serwisu i wszystkich naszych usług, w tym powiązanych aplikacji mobilnych, które należą do Calamari i są przez Calamari kontrolowane. W niniejszej Polityce prywatności został zawarty obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych oraz informacje dotyczące plików cookies.

CALAMARI JAKO PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE

Nie jesteśmy administratorem danych zamieszczonych przez naszych Klientów w Usługach Calamari. W tym zakresie przetwarzamy dane osobowe na polecenie Klienta, jako podmiot przetwarzający, na podstawie Umowy powierzenia (dostepna tutaj). Klienci samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych oraz ponoszą odpowiedzialność za wypełnianie obowiązków prawnych we własnym zakresie.

CALAMARI JAKO ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Calamari spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, KRS 0000720781, NIP PL 5252741247, REGON 369568795 . Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie: https://calamari.pl/kontakt

 1. telefonicznie: EN: +48 60 227 78 67, PL: +48 51 18 22 886
 2. listownie: ul. Chmielna 2/31 00-020 Warszawa

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy lub świadczenia usługi na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, w związku z realizacją obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora realizowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO tj. marketing, realizacja roszczeń, współpraca, zachowanie bezpieczeństwa naszych usług i zapobiegania oszustwom, wspomagania i doskonalenia naszych usług, analiza danych, przetwarzanie płatności kartą kredytową, wspomagania i doskonalenia naszych usług poprzez analizę trendów lepsze zrozumienie funkcjonalności naszego serwisu na urządzeniu mobilnym, gromadzenie informacji demograficznych na temat bazy użytkowników jako całości.

Przetwarzany również dane nawigacyjne, w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej. Skontaktowanie się z nami, wypełnienie formularzy internetowych lub rejestracja w celu korzystania z naszych usług wiąże się tym, że otrzymamy dane osobowe i będziemy je przetwarzać zgodnie ze wskazanymi celami. W ramach aplikacji mobilnej korzystamy z oprogramowania do pomiaru aktywności w aplikacjach mobilnych, które pozwala nam lepiej zrozumieć funkcjonalność naszego serwisu na urządzeniu mobilnym. To oprogramowanie może rejestrować informacje takie jak częstość korzystania z aplikacji, zdarzenia wywoływane wewnątrz aplikacji, zagregowane dane o użyciu, dane o wydajności oraz skąd pobrano aplikację. Gdy używasz naszych aplikacji mobilnych, możemy również gromadzić informacje o miejscu, w którym się znajdujesz, modelu i wersji urządzenia, identyfikatorze urządzenia (tzw. „UDID”), wersji systemu operacyjnego.

Przetwarzamy Twoje pliki logowania, co oznacza, że możemy zapisywać informacje o Twoim sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu, które są automatycznie gromadzone przez mechanizmy naszej infrastruktury i dostawców usług. Informacje te mogą obejmować: Twój adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwy domen, dostawcę usług internetowych (ISP), czas trwania wizyty, pliki przeglądane w naszym serwisie (np. strony HTML, grafiki itp.), dane o elementach, które zostały kliknięte, godziny dostępu i adresy, z których użytkownik wszedł na stronę, system operacyjny, wymiary monitora, wyświetlenia stron. Wskazane informacje przetwarzamy na postawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w celu zapewnienia poprawności działania świadczonych usług oraz zachowania ich jakości. Dane z plików logowania dostarczają nam ogólne informacje statystyczne dotyczące wykorzystywania serwisów i usług. Ponadto jest to istotne z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przekazywane tylko wtedy kiedy jest taka potrzeba. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być spółki i osoby świadczące usługi użytkownikom naszych serwisów i naszym klientom, sprzedawcy i dostawcy usług, podmioty zajmujące się doręczeniem korespondencji i przesyłek, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe czy pomoc prawną. Wskazane podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom oraz organom ścigania. Dane osobowe mogą być udostępniane firmom współpracującym z Administratorem danych osobowych, w celu prawidłowej realizacji zawartych umów.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Przekazane nam dane osobowe będą przetrzymywane tak długo, jak będzie to wynikało z naszych bieżących i uzasadnionych potrzeb biznesowych (na przykład tak długo, jak będzie to konieczne w celu kontaktowania się z Tobą w odniesieniu do Abonamentu lub innych naszych usług) lub tak długo, jak będzie to konieczne do przestrzegania zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i wykonywania naszych umów.

W przypadku gdy w związku z naszymi bieżącymi i uzasadnionymi potrzebami biznesowymi nie będziemy musieli przetwarzać Twoich danych osobowych, zostaną one poddane anonimizacji lub usunięte z naszych systemów i kopii zapasowych, jak tylko będzie to możliwe, maksymalnie w ciągu 90-dni. W przypadku gdy z przyczyn technicznych lub innych nie będziemy w stanie usunąć danych, zastosujemy środki, aby dopilnować, by dane osobowe zostały zablokowane przez dalszym przetwarzaniem. W konsekwencji, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo przez czas wymagany przepisami prawa.

Termin przechowywania danych może być każdorazowo wydłużony, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach, kiedy jest to możliwe. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Aby skorzystać z dowolnego spośród wymienionych praw, prosimy o kontakt mailowy na adres: dpo@calamari.io. Na zgłoszenie odpowiemy w rozsądnym terminie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni, oraz powiadomimy Cię o podjętych przez nas działaniach. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach, kiedy jest to możliwe. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Aby skorzystać z dowolnego spośród wymienionych praw, prosimy o kontakt mailowy na adres: dpo@calamari.io. Na zgłoszenie odpowiemy w rozsądnym terminie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni, oraz powiadomimy Cię o podjętych przez nas działaniach. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub stanowi wymóg ustawowy do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości świadczenia usług czy wykonania obowiązków prawnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana w formie oświadczenia złożonego Administratorowi danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PLIKI COOKIES

Podobnie jak wiele innych serwisów, Calamari pobiera informacje o Twojej przeglądarce za pomocą plików cookies. Po wejściu na strony Calamari po raz pierwszy zostaniesz poinformowany o tym, że upoważniasz Calamari do gromadzenia i wykorzystywania plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookies. Większość przeglądarek jest tak zbudowana, że akceptują pliki cookies, ale zwykle można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucać pliki cookies.

Plik cookie to taki plik, który zawiera identyfikator (ciąg liter i cyfr), wysyłany przez serwer do przeglądarki internetowej, a następnie przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest zazwyczaj odsyłany na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wysyła żądanie o stronę z serwera. Pliki cookies dzielą się na „stałe” i „sesyjne”:

 1. „stały” plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową do daty wygaśnięcia, chyba że zostanie wcześniej usunięty przez użytkownika,
 2. „sesyjny” plik cookie z drugiej strony wygasa wraz z zakończeniem sesji, gdy przeglądarka jest zamykana.

Pliki cookies są używane do: Pliki cookies są używane do:

 1. wspierania personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka),
 2. zachowania bezpieczeństwa naszych usług i zapobiegania oszustwom,
 3. wspomagania doskonalenia naszych serwisów i usług poprzez:
 4. administrowanie i wybór treści do serwisu,
 5. śledzenie ruchów użytkownika w całym serwisie,
 6. gromadzenie informacji demograficznych na temat bazy użytkowników jako całości.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, w tym także o tym, jakie pliki zostały zapisane i jak nimi zarządzać i je usuwać, należy wejść na stronę internetową www.allaboutcookies.org.

Masz możliwość odrzucenia plików cookies. Instrukcje znajdziesz we wskazanych poniżej miejscach:

in Microsoft Edge instrukcja;

 1. in Firefox instrukcja;
 2. in Safari instrukcja;
 3. in Chrome instrukcja;

Zablokowanie wszystkich plików cookies wpłynie negatywnie na użyteczność wielu serwisów, w tym naszego. Można również usunąć pliki cookies już zapisane na komputerze. To również negatywnie na użyteczność naszych serwisów.

HOTJAR, GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z narzędzi do zbierania informacji o Użytkownikach strony. W dowolnym momencie można nie wyrazić zgody na gromadzenie przez Hotjar. W tym celu należy dodać nagłówek „Do Not Track”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Hotjar [https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out]

Informacje dotyczące Użytkowników strony są również gromadzone i przetwarzane przy pomocy Google Analytics. Można uniemożliwić Google Analytics gromadzenie i przetwarzanie danych wygenerowanych przez plik cookie w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z serwisu (w tym Twój adres IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en].

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO

Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub modyfikacji Twoich danych osobowych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować:

 1. poprzez e-mail: dpo@calamari.io
 2. listownie: ul. Chmielna 2/31 00-020 Warszawa

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności, publikując nowe wersje w naszym serwisie. Należy sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby upewnić się, że wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności są dla Ciebie akceptowalne. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

Wykorzystujemy pliki cookies do działania naszej witryny, a także do celów analitycznych i reklamowych. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w zależności od potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.