Wykorzystujemy pliki cookies do działania naszej witryny, a także do celów analitycznych i reklamowych. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w zależności od potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Poprawienie wydajności pracy to prosta droga do zaoszczędzenia pieniędzy i podniesienia produktywności bez wprowadzania skomplikowanych zmian w organizacji. Program do mierzenia godzin pracy pomoże startupom i rozwijającym się firmom osiągnąć ten cel dzięki skutecznemu zarządzaniu pracownikami i ich czasem.

W maju 2019 roku Unia Europejska ustaliła dyrektywę nr 2003/88/WE, na mocy której pracodawcy są zobowiązani do kontrolowania czasu pracy pracowników. Z tego względu organizacje decydują się porzucić tradycyjną, papierową dokumentację na rzecz elektronicznego narzędzia do rejestracji czasu pracy, by wspomóc dział HR i podnieść wydajność firmy.

Image taken from Unsplash

Stanowisko Unii Europejskiej

Unia Europejska zajęła się problemem dokumentowania czasu pracy z inicjatywy federacji CCOO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras) – największej centrali związków zawodowych w Hiszpanii. Zwróciła ona uwagę, że hiszpański oddział Deutsche Banku nie ma stworzonych mechanizmów pozwalających na zbieranie informacji o ilości przepracowanego czasu i zarządzanie nadgodzinami.

Sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, gdzie sędziowie zarządzili, że każdy pracownik zatrudniony na terenie Unii Europejskiej powinien pracować przez określony czas, a pozostały odpoczywać.

Potrzebne było jednak znalezienie sposobu, by móc prawidłowo zmierzyć czas pracy podwładnych oraz ich ewentualne nadgodziny. Właśnie dlatego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprowadziła dyrektywę na mocy której prowadzenie ewidencji czasu pracowników stało się obowiązkowe.

Z tego względu coraz więcej rozwijających się firm i startupów decyduje się na wprowadzenie do swojej organizacji elektronicznego rejestratora czasu pracy, aby wspomóc dział HR i menedżerów w prowadzeniu wymaganej dokumentacji.

ft1

Wydajność pracy w krajach europejskich

Widać zależność między liczbą przepracowanych godzin i wynikami pracowników. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, organizacje, w których ludzie pracują najdłużej, nie są tymi, które przynoszą najwyższy dochód. W rzeczywistości jest odwrotnie – to właśnie te kraje, w których pracuje się krócej, osiągają najlepsze wyniki.

Na mapce poniżej można zobaczyć, ile godzin tygodniowo pracują ludzie w krajach europejskich:

Tygodniowy czas pracy pracowników na terenie Unii Europejskiej

Image taken from Eurostat

Jak można zauważyć, średnia liczba godzin pracujących w tygodniu w Unii Europejskiej wynosi 36.2. Najwięcej godzin pracują osoby zamieszkujące Rumunię – 40.5 godziny tygodniowo, najmniej zaś w Holandii – 29.3 godziny, czyli w praktyce dziesięć godzin w tygodniu mniej. W oparciu o raport na temat udziału krajów w europejskim PKB łatwo można zauważyć relacje zachodzące pomiędzy obowiązkową liczbą godzin do przepracowania, a wysokością procentową wskaźnika PKB.

Na podstawie tabeli można bez trudu zauważyć, że państwa, których udział w europejskim PKB jest najwyższy, są również krajami, w których pracuje się najkrócej. Oznacza to, że liczba przepracowanych godzin nie ma tak wielkiego wpływu na wydajność pracowników. Należy więc zastanowić się, co ma na nią wpływ i jak podnieść ją w prosty sposób.

Czym jest program do mierzenia czasu pracy?

Program do ewidencji czasu pracy to narzędzie, które rejestruje obecność i liczbę przepracowanych godzin podwładnych. Pozwala na zapisywanie szczegółowych informacji na temat godziny rozpoczęcia i zakończenia zmiany oraz przerw. Dzięki generowaniu elektronicznej listy obecności na podstawie danych o rozpoczęciu dnia pracy, program oszczędza czas działu HR wcześniej marnowany na tworzenie papierowych list i raportów na ich podstawie.

Zbieranie informacji przez program do rejestracji czasu pracy (RCP) minimalizuje liczbę błędów i nieprawidłowości, takich jak: zgubienie listy obecności, zapomnienie o podpisaniu się albo niedokładne informacje na temat godziny wejścia i wyjścia z pracy.

Narzędzie pozwala również kontrolować godziny, jakie pracownicy spędzają nad konkretnymi projektami, dzięki czemu znacznie łatwiej jest opracować harmonogram pracy, aby optymalnie wykorzystać czas podwładnych.

5 wskazówek jak poprawić efektywność pracowników

Liczenie czasu pracy za pomocą programu RCP to nie tylko oszczędność czasu ze względu na zautomatyzowane podpisywanie list obecności. Rejestrator godzin pracy wykorzystany w odpowiedni sposób może wyraźnie podnieść wydajność firmy i startupu. Oto kilka sposobów, jak to osiągnąć:

1. Oszczędź czas pracowników

Jeśli wiesz, jak monitorować godziny pracy pracowników nad wybranymi projektami, wiesz również, jak ważne jest zbieranie szczegółowych danych na ten temat, by podnieść efektywność w pracy. Do opracowania sposobu, jak usprawnić pracę w biurze, najlepiej wykorzystać rejestrator godzin pracy. Pozwoli zapomnieć o podpisywaniu list obecności i ręcznym zapisywaniu, jak długo pracowało się nad danym projektem, co oszczędzi czas wszystkich pracowników w organizacji, w szczególności działu HR, odciążając go podczas żmudnego przygotowywania okresowych raportów.

2. Popraw produktywność pracy

Dzięki aplikacji do ewidencji czasu pracy wszystkie działania związane z rejestrowaniem godzin przyjść, wyjść, przerw i pracy nad projektami zapisywane są automatycznie, dzięki czemu pracownicy nie muszą rozpraszać się zapisywaniem informacji na temat długości trwania prac. Możliwość skupienia się na zadaniu pomaga wejść w tryb pracy głębokiej i efektywniej rozwiązać problem i mniej się zmęczyć.

ft2

3. Zbieraj szczegółowe dane na temat godzin pracy

Internetowy rejestrator czasu pracy minimalizuje ryzyko popełnienia błędów, które często towarzyszą tradycyjnej formie zbierania informacji na temat przepracowanych godzin. Pozwala również zebrać znacznie dokładniejsze informacje niż te wpisywane przez podwładnych. Im bardziej szczegółowe liczenie godzin pracy, tym łatwiej znaleźć wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, takie jak spóźnienia, nieplanowane nieobecności, pominięte lub nieukończone projekty oraz nierozliczone nadgodziny.

4. Usprawnij tworzenie raportów

Tworzenie dziennych, tygodniowych oraz miesięcznych raportów obecności w tradycyjnej formie jest wymagające czasowo dla pracowników działu HR. Dzięki automatyzacji tych procesów obliczanie godzin pracy stanie się proste i przyjemne. Wszystkie informacje przechowywane są w chmurze, dlatego dostęp do nich możesz uzyskać w każdej chwili. Rejestrator czasu pracy Calamari pozwoli Ci również na tworzenie niestandardowych raportów w oparciu o dostępne filtry, aby zarządzanie ludźmi w organizacji stało się jeszcze wygodniejsze.

5. Podnieść zadowolenie pracowników

Wydajność pracownika zależy od wielu czynników. Dzięki programowi do kontroli godzin pracy sprawisz, że Twoi podwładni będą znacznie bardziej zadowoleni. Odciążysz ich od konieczności pamiętania o rozpoczynaniu i kończeniu zmiany oraz zapisywaniu czasu spędzonego nad projektami, co sprawi, że będą się czuli mniej zestresowani i zmęczeni.

Dostęp do informacji na temat swoich godzin pozwoli pracownikom kontrolować, ile zajmują im poszczególne zadania i nad tempem których czynności powinni popracować. Pomoże im również lepiej zarządzać swoim harmonogramem godzin. Szczegółowe informacje na temat przepracowanych godzin dają również w wyjątkowych sytuacjach (np. w kwestii nadgodzin) pracownikowi dowód na to, ile dodatkowych godzin i kiedy wyrobili.

Zalety korzystania z programu do ewidencji czasu pracy

Program RCP pozwoli zapomnieć o niewygodnej papierowej dokumentacji i problemach z zagubionymi listami obecności. Umożliwi szybki i wygodny dostęp do kart pracy podwładnych z każdego miejsca i o każdej porze. Pomoże również w odnajdywaniu różnego rodzaju nieprawidłowości, takich jak spóźnienia czy nadgodziny i znacznie usprawni pracę działu HR dzięki możliwości szybkiego tworzenia okresowych raportów obecności i eksportowania ich do wybranych formatów bądź innych programów. Ustalenie harmonogramu pracy w organizacji stanie się wygodne i lepiej przemyślane.

Korzystając z programu do mierzenia czasu pracy można więc podnieść produktywność pracowników i wydajność całej organizacji niewielkim kosztem. Dlatego, jeśli wciąż nie wybrałeś swojego narzędzia, sprawdź Calamari Clock In i wypróbuj nasz program za darmo, by przekonać się, jak wiele dobrego może wnieść do codziennej pracy Twoich podwładnych.

Sprawdź inne artykuły na temat produktywności:

ft3

Wiedza HR w Twoim mailu

Otrzymuj regularne informacje i upraszczaj HR razem z nami

Dziękujemy za dołączenie!
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie!