Wykorzystujemy pliki cookies do działania naszej witryny, a także do celów analitycznych i reklamowych. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w zależności od potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

O nowelizacji kodeksu pracy było głośno już od dawna. Zmiany uwzględniające definicję i zasady pracy zdalnej to jednak nie koniec rewolucji, jakie czekają pracodawców w tym roku!

Na temat projektu zmian w Kodeksie pracy wprowadzającego pracę zdalną pisaliśmy niedawno na naszym blogu. Jak się jednak okazuje, to nie koniec zmian, jakie przejdzie kodeks pracy w tym roku. Planowane wydłużenie urlopów rodzicielskich oraz dwa nowe typy urlopu to nie lada wyzwanie dla pracodawców. Najpewniej konieczne będzie przeorganizowanie pracy w firmach.

Nowe zmiany miały wejść w życie najpóźniej na początku sierpnia, jednak ze względu na małą rewolucję w prawie pracy, którą ze sobą niosą, termin ich wejścia w życie - a także ostateczny wygląd zmian nie zostały jednoznacznie określone.

Pracodawcy będą mieli na dostosowanie się do nowych zasad zaledwie 2 tygodnie. Czasu więc nie ma zbyt wiele!

Dowiedz się, co przewidują najnowsze zmiany w Kodeksie pracy i w jaki sposób odbiją się na działaniu Twojej organizacji.

ft1

Wydłużony urlop rodzicielski

Obecnie urlop rodzicielski wynosi 32 tygodnie przy urodzeniu jednego dziecka oraz 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Zmiany w kp zakładają wydłużenie tego okresu o 9 tygodni, w związku z czym nowe wymiary urlopu rodzicielskiego będą wynosić odpowiednio 41 i 43 tygodnie.

Rodzice będą mieli prawo wykorzystać urlop niezależnie od tego, czy matka wykorzystała należny jej urlop macierzyński. nie będzie też konieczne wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego od razu. Będzie można go wykorzystać w maksymalnie 5 częściach do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia.

Zmieni się również możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego przez rodziców – ojciec nie będzie już mógł się zrzec swoich 9 tygodni na rzecz matki dziecka albo odwrotnie. Każde z rodziców będzie mogło niezależnie wykorzystać swoje 9 tygodni.

Urlop ojcowski – zmiany

Zmiany obejmują również urlop ojcowski. W chwili obecnej ojcowie mają prawo do dwutygodniowego urlopu do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Po nowelizacji będzie mieć na to jedynie 12 miesięcy.

Zmieni się również wysokość zasiłku macierzyńskiego należnego za okres urlopu rodzicielskiego. Po zmianach będzie on wynosił 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Urlop opiekuńczy i urlop z tytułu siły wyższej

Do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną dwa nowe rodzaje urlopu: urlop opiekuńczy oraz urlop z tytułu siły wyższej.

Urlop opiekuńczy – będzie przysługiwał z tytułu choroby członka najbliższej rodziny, z którym zamieszkujemy (męża, dziecka). Będzie można wziąć go na aż 5 dni, jednak nie będzie on płatny. Oznacza to, że za nieobecność pracownik nie otrzyma żadnego wynagrodzenia.

Urlop z tytułu siły wyższej – będzie można go wziąć w wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym i będzie płatny w 50%.

ft2

Dodatkowe ułatwienia dla rodziców

Dodatkowym ułatwieniem dla rodziców będzie nowy przepis, zgodnie z którym pracownik opiekujący się dzieckiem do ukończenia 8. roku życia nie będzie zobowiązany do:

  • pracy w porze nocnej,
  • pracy w systemie przerywanego czasu pracy,
  • bycia delegowanym poza stałe miejsce pracy.

Ponadto pracownik opiekujący się dzieckiem będzie miał możliwość złożenia wniosku o niepodejmowanie pracy w nadgodzinach, który pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić.

Umowa na okres próbny i umowa na czas określony – zmiany

Nowelizacja Kodeksu pracy obejmie również zmiany w umowie na okres próbny i umowie na czas określony.

W przypadku obu umów pracodawca będzie zobowiązany do uzasadnienia przyczyny wypowiedzenia takiej umowy oraz skonsultowania się w tej sprawie ze związkami zawodowy. Jeżeli pracownik wniesie powództwo do sądu, pracodawca będzie zobowiązany przywrócić go do pracy.

Dotychczas pracodawca nie był zobowiązany do podania powodu wypowiedzenia umowy, a pracownik mógł się w sądzie ubiegać jedynie o odszkodowanie bez możliwości przywrócenia do pracy.

ft3

Zmiany dotyczące umowy na okres próbny obejmą wymiar czasu, na jaki taka umowa może być zawarta. Dotychczas były to 3 miesiące. Po zmianach okres próbny będzie zależny od tego, na ile strony będą chciały zawrzeć kolejną umowę.

Nowością będzie również możliwość przedłużenia umowy na okres próbny w przypadkach uzasadnionych – np. w związku z chorobą pracownika.

Koniec z wynagrodzeniem na urlopie opiekuńczym

Zmianą, która przez niektórych może zostać uznana za niekorzystną, będzie brak prawa do wynagrodzenia pracownika korzystającego z urlopu opiekuńczego. Taki pracownik nie będzie otrzymywał żadnego wynagrodzenia. Możliwe będzie jednak skorzystanie z zasiłku opiekuńczego.

Podsumowanie

Zmiany w kodeksie pracy wymuszają na pracodawcach zmianę organizacji pracy ze względu na wydłużenie urlopu opiekuńczego. Zmiany mają wejść w życie lada chwila, dlatego już teraz warto przemyśleć strategię reorganizacji pracy w przedsiębiorstwie.

Jeśli chcesz być na bieżąco ze zmianami w kodeksie pracy, obserwuj naszego bloga HR, a jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób Calamari może pomóc Ci w codziennym zarządzaniu pracownikami, skontaktuj się z nami.

Wiedza HR w Twoim mailu

Otrzymuj regularne informacje i upraszczaj HR razem z nami

Dziękujemy za dołączenie!
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie!