Wykorzystujemy pliki cookies do działania naszej witryny, a także do celów analitycznych i reklamowych. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w zależności od potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Po wprowadzonej nowelizacji kodeksu pracy z 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 641), nastąpiły znaczne zmiany w urlopach. Pojawił się między innymi 9-tygodniowy urlop rodzicielski, dni wolne od pracy z powodu siły wyższej oraz urlop opiekuńczy. Te ostatnie nie przysługują jednak osobie samozatrudnionej czy przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą.  

Zatem o co może wnioskować tata-przedsiębiorca, któremu urodziło się lub przyjął na wychowanie dziecko?

Do dyspozycji ma dwa typy urlopów, o które może wnioskować niezależne od urlopu branego przez matkę dziecka:

 • Urlop ojcowski
 • Urlop rodzicielski 

W trakcie trwania urlopów przedsiębiorca może wystawiać faktury z tytułu prowadzenia działalności i nie musi zawieszać prowadzenia biznesu. 

Obowiązkiem jaki musi spełnić jest zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego lub uruchomienie go na kilka dni przed złożeniem wniosku o urlop.

Nie może on również zalegać z żadnymi opłatami w ZUS.

Urlop ojcowski na działalności gospodarczej 

Z tego urlopu świeżo upieczony tata może skorzystać przez pierwsze 24 miesiące życia dziecka. Wymiar urlopu to ojcowskiego to 14 dni

Tata-przedsiębiorca może liczyć na zasiłek rodzicielski za okres urlopu, ale również ulgę ZUS, gdyż w trakcie jego trwania opłaca jedynie obowiązkową składkę zdrowotną.

W zależności od tego czy przedsiębiorca rozlicza się według zasad małego czy dużego ZUSU oszczędza 400-2500 zł. Kwoty są składową zasiłku oraz oszczędności na składce społecznej.

Urlop ojcowski - jak złożyć wniosek?

Czego potrzebujesz?

 • Zgłoszenie do składki chorobowej
 • Skan Aktu urodzenia dziecka potwierdzony przez osobę składającą za zgodność z oryginałem

Wypełnij druk ZAO

 1. Zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS
 2. Przejdź do zakładki [Ubezpieczony].
 3. Z bocznego menu wybierz [Dokumenty i Wiadomości] -> [Dokumenty robocze].
 4. Kliknij przycisk [Utwórz nowy] – wybierz ZAO z listy dostępnych dokumentów.
 5. Wyślij wniosek

Wypełnij druk Z3B

 1. Zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS
 2. Przejdź do zakładki [PŁATNIK]
 3. W katalogu usług wybierz usługę " Z-3b”.
 4. Przed wysłaniem dodaj załącznik Akt urodzenia potwierdzony przez Ciebie za zgodność z oryginałem
 5. Wyślij wniosek 

Urlop rodzicielski na działalności gospodarczej 

Tacie prowadzącemu działalność gospodarczą przysługuje również drugi typ świadczenia, jakim jest urlop rodzicielski. Można zawnioskować o maksymalnie 9 tygodni takiego urlopu. Czas na składanie wniosku jest dłuższy niż w przypadku urlopu ojcowskiego i trwa do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat

Podczas urlopu rodzicielskiego tata może zaoszczędzić w przedziale 1300-7500 zł.

W zależności od preferencji zasiłek może być wypłacony jednorazowo lub w podziale na maksymalnie 5 części. 

Urlop rodzicielski - jak złożyć wniosek?

Czego potrzebujesz?

 • Zgłoszenie do składki chorobowej
 • Skan Aktu urodzenia dziecka potwierdzony przez osobę składającą za zgodność z oryginałem
 • Zaświadczenie o formie % oraz okresie pobieranego przez matkę zasiłku macierzyńskiego (wzór)

Wypełnij druk ZUR

 1. Zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS
 2. Przejdź do zakładki [Ubezpieczony].
 3. Z bocznego menu wybierz [Dokumenty i Wiadomości] -> [Dokumenty robocze].
 4. Kliknij przycisk [Utwórz nowy] – wybierz ZUR z listy dostępnych dokumentów.
 5. Wyślij wniosek

Wypełnij druk Z3B

 1. Zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS
 2. Przejdź do zakładki [PŁATNIK]
 3. W katalogu usług wybierz usługę " Z-3b”.
 4. Przed wysłaniem dodaj załącznik Akt urodzenia potwierdzony za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie o formie % oraz okresie pobieranego przez  matkę zasiłku macierzyńskiego
 5. Wyślij wniosek 

Sama procedura składania wniosków urlopowych nie jest skomplikowana, a w razie gdyby pojawiły się niejasności w trakcie procedowania zgłoszenia, ZUS skontaktuje się telefonicznie z osobą ubiegającą się o urlop i poprosi o korektę oraz ponowne złożenie poprawnie wypełnionego dokumentu. Poza złożeniem powyższych dokumentów niezbędne jest jest również wyrejestrowanie i ponownie zarejestrowanie się do odpowiednich składek po zakończeniu urlopu wypełniając deklaracje ZUS - ZUS ZWUA, ZUS ZZA, ZUS ZUA. Zazwyczaj ta część leży już po stronie biura rachunkowego przedsiębiorcy, dlatego też nie będziemy jej opisywać w tym artykule.

Wiedza HR w Twoim mailu

Otrzymuj regularne informacje i upraszczaj HR razem z nami

Dziękujemy za dołączenie!
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie!