Wykorzystujemy pliki cookies do działania naszej witryny, a także do celów analitycznych i reklamowych. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w zależności od potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Obliczanie urlopu indywidualnie dla każdego pracownika za pomocą jednej aplikacji? Z Calamari to możliwe. Dostosuj aplikację do polityki urlopowej w swojej firmie, a system w oparciu o informacje o pracownikach oraz złożone przez nich wnioski urlopowe automatycznie wyliczy aktualny wymiar urlopu każdego pracownika.

Aplikacja dopasowana do potrzeb Twojej firmy

Calamari to aplikacja, którą elastycznie dostosujesz do zasad wewnętrznego funkcjonowania firmy. Z jej wykorzystaniem wyliczanie urlopów każdego pracownika przebiega odpowiednio do poszczególnych grup pracowników i rodzajów umów, jakie ich obowiązują. W Calamari obliczanie urlopu odbywa się z uwzględnieniem m.in.: stażu pracy wybranego pracownika, daty zatrudnienia, doświadczenia, warunków poszczególnych umów, w tym kontraktów B2B, polityki urlopowej w różnych krajach.

Elastyczny system wyliczania urlopu

W Twojej firmie pracownicy mają możliwość pracy zdalnej lub oddają krew? Wprowadź te informacje do naszej aplikacji, a kalkulator wymiaru urlopu uwzględni je podczas wyliczania urlopu. Calamari pozwala m.in. na wprowadzenie dwóch dni w miesiącu przeznaczonych na pracę zdalną, a także na przyznanie pracownikowi dodatkowego, jednego dnia urlopu za oddanie krwi. Intuicyjny system automatycznie przenosi niewykorzystane dni wolne danego pracownika, na następny rok, a także pozwala na ręczną korektę automatycznych naliczeń urlopu w aplikacji. Dodatkowo, automatyczne wyliczanie urlopu w aplikacji może odbywać się:w dniach roboczych lub kalendarzowych, a także w godzinach, w różnych cyklach – miesięcznych, rocznych, kwartalnych oraz innych, ustalonych indywidualnie.

Obliczanie urlopu zgodne z formą zatrudnienia

Kalkulator wymiaru urlopu funkcjonujący w Calamari uwzględnia wprowadzone do systemu informacje odnośnie warunków zatrudnienia poszczególnych pracowników. Reguły wyliczania urlopu dostosowane są zarówno do tradycyjnego systemu pracy, jak i do potrzeb umów B2B. Osoby zatrudnione na B2B mogą zgłaszać inne typy nieobecności i w innej częstotliwości, niż osoby zatrudnione na umowę o pracę, co wpływa na wymiar przysługującego im urlopu. Nie musisz już analizować przebiegu, formy ani rodzaju zatrudnienia każdego pracownika na potrzeby obliczania urlopu – Calamari zrobi to za Ciebie.

Dostosuj kalkulator wymiaru urlopu do polityki urlopowej w wybranym kraju

Jeśli Twoja firma posiada oddziały zlokalizowane za granicą, w Calamari dostosujesz reguły obliczania urlopu do polityki urlopowej obowiązującej w danym kraju. Skonfiguruj wiele polityk w ramach jednego konta i wygodnie zarządzaj nieobecnościami wszystkich swoich pracowników.