Wykorzystujemy pliki cookies do działania naszej witryny, a także do celów analitycznych i reklamowych. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w zależności od potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Praca zdalna na dobre zadomowiła się w postcovidowej rzeczywistości na całym świecie i zmieniła rzeczywistość rynku pracy. Niesie ze sobą wiele korzyści, ale żeby móc w pełni wykorzystać jej potencjał, pracownicy muszą się efektywnie komunikować. Sprawdź, jakie trudności komunikacyjne niesie ze sobą praca zdalna i w jaki sposób zadbać o komunikację w Twojej organizacji, aby zapewnić jej wydajność.

Skuteczna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla działania każdej organizacji. Im więcej osób bierze udział w wymianie informacji, tym bardziej błędy w komunikacyjne mogą opóźniać postęp prac i przekładać się na straty. W przypadku komunikacji zdalnej, sprawna wymiana informacji ma jeszcze większe znaczenie.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakie trudności w komunikacji niesie ze sobą praca zdalna,
 • jak zapewnić odpowiednią komunikację podczas pracy z domu,
 • jakie narzędzia są potrzebne do zarządzania komunikacją w pracy zdalnej,
 • jakie znaczenie ma mowa niewerbalna w komunikacji oraz jak korzystamy z niej w komunikacji zdalnej,
 • jakich zasad zdalnego savoir vivre należy przestrzegać, by zadbać o komfort rozmówców na zdalnym spotkaniu.

Trudności komunikacyjne w pracy zdalnej

Ze względu na asynchroniczność komunikacji na odległość, niesie ona ze sobą szereg wyzwań. Dodatkowo, ze względu na ograniczenie możliwości odczytywania emocji, szczególnie w komunikacji pisanej, może powodować trudności w odczytaniu intencji komunikatu, a tym samym w poprawnym zrozumieniu przekazywanych informacji.

Zdając sobie sprawę z trudności, jakie niesie ze sobą komunikacja w pracy zdalnej i hybrydowej, można odpowiednio je zaopiekować już na etapie planowania pracy zdalnej.

Asynchroniczność pracy

Komunikacja asynchroniczna to taka, w której po wysłaniu wiadomości nie oczekujemy natychmiastowej odpowiedzi. Taki sposób komunikacji jest wolniejszy, ale dobrze zorganizowany może nieść ze sobą wiele korzyści. Żeby jednak do tego doszło, należy ustalić odpowiednie zasady dotyczące komunikacji asynchronicznej.

Nie jest to też rozwiązanie dla wszystkich. Pracownicy zdalni powinni mieć odpowiednie kompetencje do pracy zdalnej. W przeciwnym razie praca asynchroniczna może okazać się nieskuteczna.

W dynamicznych organizacjach, w których kluczowe decyzje podejmuje się w krótkim czasie, ten tryb pracy może się nie sprawdzić. W sytuacji, w której jedna z osób odpowiedzialnych za wykonanie swojej części projektu, pracuje zbyt wolno lub po prostu się obija, blokuje pracę pozostałych osób, co wydłuża czas realizacji projektów, a w najgorszym przypadku prowadzi do strat w firmie.

ft1

Ograniczenia odczytywania emocji i intencji

Pracując zdalnie i komunikując się za pomocą wiadomości tekstowych lub wideokonferencji, umyka nam mnóstwo niuansów związanych z mową niewerbalną. Podczas gdy wypowiadane słowa stanowią ledwie 7% procesu komunikacji, mowa niewerbalna stanowi aż 93% tego procesu – język ciała 55%, barwa i ton głosu 38%.

Nic więc dziwnego, że ograniczając się jedynie do przekazów pisemnych, możemy się źle zrozumieć. Brak kontekstu emocjonalnego nie tylko sprawia, że możemy źle odebrać intencje autora komunikatu, ale możemy go zwyczajnie nie zrozumieć.

Pracownicy, którzy mają problem ze swobodnym porozumiewaniem się językiem pisanym: interpunkcją, gramatyką, znaczeniem słów i dobieraniu odpowiednich słów do emocjonalnego przekazu, który próbują wyrazić, mogą zwyczajnie nie odnaleźć się w pracy zdalnej. Ich brak kompetencji komunikacyjnych może powodować duże problemy w zrozumieniu przekazu, przez co pozostała część zespołu ma utrudnione zadanie w prawidłowym wykonaniu pracy.

Ograniczenie nieformalnej komunikacji pomiędzy pracownikami

Nie należy również zapominać o społecznym aspekcie pracy zdalnej. W biurowej codzienności, nieformalne rozmowy przy kawie, podczas lunchu czy na korytarzu wychodzi spontanicznie i przyczynia się do lepszego poznania osób z zespołu. Nie tylko pozwala nam lepiej poznać współpracownika jako człowieka, ale również daje okazję do zrozumienia jego mowy niewerbalnej, co później skutkuje lepszym zrozumieniem.

W pracy zdalnej nie ma miejsca na tego typu spontaniczne rozmowy, ponieważ ludzie nie mają miejsca ani przestrzeni, w której mogą je prowadzić. Praca z domu jest więc pracą w samotności, co u niektórych osób – szczególnie ekstrawertykom uwielbiających kontakt z ludźmi, może przyczyniać się do obniżenia nastroju lub poczucia wyobcowania.

Komunikacja dotycząca obecności i dni wolnych

W przypadku pracy w biurze, łatwo zweryfikować czyjąś obecność – widzimy współpracowników w biurze i wiemy, że są na miejscu i wykonują swoje obowiązki. W przypadku pracy zdalnej potrzebne są odpowiednie narzędzia do ewidencji czasu pracy, aby móc kontrolować obecność pracowników, gdy wykoują obowiązki z domu.

Mimo różnych sposobów kontrolowania pracownika, może się zdarzyć, że część z nich nie będzie prawidłowo wykonywać swojej pracy, będzie mieć włączony komunikator, ale w rzeczywistości, zamiast pracować, będzie zajmował się czymś innym. W pracy zdalnej zaufanie odgrywa bardzo dużą rolę – gdy jej zabraknie, nadmierna kontrola i stress poskutkują pogorszeniem jakości pracy.

Zmniejszenie wydajności pracy

Wykonując obowiązki z domu, pracownicy często mają problem z oddzieleniem pracy od czasu wolnego. Może to powodować, że będą pracować dłużej i chociaż mogłoby się wydawać, że to dobrze, w rzeczywistości to prosta droga do przepracowania się i wypalenia zawodowego.

Wypalenie zawodowe nie tylko sprawia, że pracownik jest zmęczony i pracuje mniej wydajnie, jego stan psychiczny ma negatywny wpływ na wszystkie sfery jego życia, co z kolei powoduje dodatkowy stres i obniżenie nastroju mogące prowadzić do depresji.

Jak zapewnić dobrą komunikację w pracy zdalnej

Mimo wszystkich trudności, jakie niesie ze sobą komunikacja podczas pracy spoza biura, jeśli zostanie dobrze zorganizowana, a wspomniane trudności zaadresowane, praca zdalna w firmie może przynosić wspaniałe efekty – oszczędność pieniędzy, dobry work-life balance pracowników i wysoką wydajność pracy. Sprawdź, jak zorganizować efektywną komunikację w pracy na odległość.

Ustalenie zasad komunikacji w pracy zdalnej

Pierwszy krokiem, jaki należy podjąć w stosunku do komunikacji na odległość, jest ustalenie kanałów komunikacyjnych oraz zasad korzystania z nich. Wśród najczęściej używanych kanałów komunikacyjnych pomiędzy członkami zespołu zdalnego należą:

 • czat,
 • email,
 • wideokonferencje,
 • przesyłanie plików
 • tablice z zadaniami.

Każdy kanał powinien zostać opisany, aby pracownicy wiedzieli, jakiego rodzaju informacje powinni na nim przekazywać. Czat jest dobrym miejscem do dyskusji asynchronicznej i wymiany myśli na różne tematy, jednak nie nadaje się jako miejsce do przechowywania dokumentów czy ważnych plików.

Aby zapewnić dobrą organizację w firmie, należy zachować porządek wśród kanałów komunikacyjnych. Każdy pracownik powinien mieć dostęp do dokumentu, w którym może w każdej chwili sprawdzić, jaki rodzaj informacji powinien przekazywać za pośrednictwem którego z kanałów, jeżeli będzie miał wątpliwości.

Zapewnienie narzędzi do pracy i komunikacji i przeszkolenie pracowników

Po opracowaniu kanałów komunikacyjnych, należy również zorganizować narzędzia, które pozwolą na korzystanie z nich. Na rynku można znaleźć wiele różnych propozycji czatów, klientów e-mail czy wideo komunikatorów. W swojej organizacji zapewne korzystasz już z części z nich.

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystywać je również do pracy zdalnej, jednak należy pamiętać o określeniu zasad korzystania z nich przy takim trybie pracy. Decydując się na nowe narzędzia, warto zwrócić uwagę na integracje z wykorzystywanymi już w firmie programami. Pozwoli to zbudować tech stack, który zapewni przepływ informacji, zautomatyzuje procesy i podniesie produktywność zespołów.

Każdy z pracowników powinien umieć korzystać z narzędzi niezbędnych mu do pracy, jednak nie każdy posiada umiejętność korzystania z komputera na wysokim poziomie. Należy więc przeprowadzić szkolenie pracowników z zakresu korzystania z narzędzi, aby zapewnić, że będą potrafili je w pełni wykorzystać.

ft2

Przeszkolenie managerów z zakresu zasad pracy zdalnej i jego obowiązków w zarządzaniu zdalnym zespołem

Podczas pracy zdalnej rola managera zmienia swój charakter. Umiejętność zarządzania zespołem rozproszonym staje się niezwykle istotną umiejętnością, od której często zależy sukces prowadzenia zdalnego zespołu. Na managerach ciąży więc jeszcze większa odpowiedzialność niż dotychczas.

Do zadań managera będzie więc należało ustalenie harmonogramu spotkań, sprawdzanie obecności i postępów prac pracownika, ale przede wszystkim wsparcie w komunikacji pomiędzy członkami zespołu i zapewnienie wsparcia emocjonalnego.

Managerowie powinni więc przejść szkolenie, które pozwoli im posiąść umiejętności niezbędne do skutecznego prowadzenia zespołu rozproszonego. W sytuacji problemów, pracownik zwróci się o pomoc przede wszystkim d managera, dlatego ten powinien umieć rozwiązać problem.

Wśród ich obowiązków znajdują się takie zagadnienia, jak:

 • podtrzymywanie zaangażowania pracowników – dzięki któremu pozostają produktywni i nie czują wypalenia zawodowego,
 • słuchanie feedbacku pracowników – w celu zadbania o ich potrzeby poprzez zmianę organizacji pracy lub inne elementy, które zapewnią pracownikowi zdalneu komfort,
 • zachowanie transparentności – które buduje zaufanie między pracownikami i kadrą zarządzającą,
 • jasne wyznaczanie celów i KPI – niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy oraz nadania jej kierunku, w którym wspólnie zmierza cały zespół,
 • automatyzacja procesów. – która eliminuje powtarzalne zadania i przyspiesza prace, jednocześnie odciążając pracowników.

Ustalenie harmonogramu spotkań – dbanie o utrzymywanie kontaktu i relacji

Ze względu na asynchroniczny charakter pracy zdalnej, organizowanie spotkań wideo i ustalenie harmonogramu takich spotkań ma ogromne znaczenie dla zapewnienia płynności prac.

Dobrą praktyką jest ustalenie cyklicznych (np. tygodniowych lub dwutygodniowych) spotkań podsumowujących dotychczasowe prace – sprintów. W ich trakcie pracownicy opowiadają o tym, co zostało zrobione i planują zadania na kolejny sprint. Mogą wymienić się uwagami i wspólnie ustalić kierunek prac. Takie spotkania pozwalają upewnić się, że wszyscy są na bieżąco. Są również dobrym sposobem na zmotywowanie pracowników.

Wykonywanie pracy zdalnej może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na pracowników. Z tego względu cykliczne spotkania 1:1 z managerem, podczas których pracownik ma szansę podzielić się swoimi radościami, smutkami i obawami dotyczącymi pracy, odgrywają niezwykle ważną rolę. Pozwalają managerowi kontrolować work-life balance, wellbeing i stan emocjonalny pracownika. Te informacje pomagają przeorganizować pracę lub pomóc pracownikowi w innych sposób, aby zapewnić mu komfortowe warunki do pracy.

Codzienne statusy to kolejne spotkanie wideo, które pomaga zapewnić postęp prac w zespole. Przede wszystkim pozwala pracownikom zaplanować dzień pracy, wymienić się niezbędnymi informacjami i poprosić o wsparcie osobę z zespołu. Takie spotkania nie muszą trwać długo – w zależności od wielkości zespołu 10-15 minut powinno być wystarczające. Spotkanie dobrze jest organizować rano, można również przeprowadzić je w formie krótkich pisemnych statusów na wybranym kanale komunikacyjnym.

Integracja zespołów zdalnych

Ze względu na ograniczone możliwości nieformalnych rozmów między pracownikami przy pracy zdalnej, integracja odgrywa niezwykle ważną rolę – pozwala pracownikom lepiej się poznać i zrozumieć, w jaki sposób się komunikujemy. Dzięki temu pracownicy będą lepiej rozumieli swoje odarte z mowy niewerbalnej komunikaty.

W ramach integracji można:

 • organizować cykliczne wyjazdy dla całej firmy, nastawione na dobrą zabawę i ćwiczenia integracyjne, dzięki którym całość organizacji lepiej funkcjonuje jako jedność,
 • zapewnić kanały komunikacyjne do swobodnych rozmów i zachęcanie pracowników do korzystania z nich, dzięki temu będą mieli wirtualną przestrzeń do nieformalnych rozmów, żartów i odstresowania się,
 • korzystać z aplikacji do integracji, takich jak np. Donut, który dobiera pracowników w pary i proponuje im krótkie spotkania z tematami przewodnimi, mające na celu zainicjowanie rozmowy,
 • przeprowadzać spotkania online z okazji świąt – to ważne, by w pracy zdalnej nie zapominać o tym, że jako istoty społeczne lubimy obchodzić święta; spotkanie online i złożenie sobie życzeń, to zawsze miły akcent.

Zapewnienie pracownikom miejsca do spisania swoich predyspozycji dot. pracy zdalnej

Ludzie są różni, a związku z czym różne są też ich preferencje i przyzwyczajenia dotyczące pracy zdalnej. Ze względu na ograniczoną mowę niewerbalną, część komunikatów może zostać nieprawidłowo odczytana, dlatego dobrze, jeśli pracownicy poznają wzajemnie swoje preferencje.

Poczynając od takich informacji, jak preferowana forma kontaktu czy słabe strony, o których nie rozmawiamy ze wszystkimi na co dzień, na informacjach dotyczących czasu zatrudnienia kończąc. W takim miejscu pracownicy mogą spisać informacje dotyczące preferowanego sposobu kontaktu, godzin spotkań, a także wszelkich innych informacji, które ułatwią współpracę z pracownikiem pozostałym.

Jak to zorganizować? W tym celu najlepiej wykorzystać moduł Core HR Calamari i jego najnowszą funkcjonalność – Praca ze mną. Dzięki niej Twoi pracownicy mogą wprowadzić informacje na temat tego, jak lubią pracować, kim są i jakie mają preferencje w jednym, wygodnym miejscu i poznać się, dzięki czemu będą jeszcze bardziej produktywni i lepiej zrozumieją swoich kolegów i koleżanki.

ft3

Narzędzia, które ułatwiają komunikację w pracy zdalnej

Oto lista kilku popularnych narzędzi, dzięki którym komunikacja pracowników wykonujących pracę zdalną staje się prostsza i efektywniejsza.

 • Slack – popularny komunikator biznesowy z możliwością integracji z zewnętrznymi narzędziami, posiadający kanały, grupy oraz możliwość konwersacji głosowych;
 • Google Meets – narzędzie należące do **Google Workspace](https://calamari.pl/elektroniczne-wnioski-urlopowe/g-suite), które umożłiwia konwersacje wideo z nakładkami, emotikonami oraz innymi funkcjami przydatnymi w zarządzaniu spotkaniami online;
 • Trello – prosta tablica kanban do zarządzania zadaniami, która umożliwia przypisywanie odpowiedzialnych osób, uzupełnianie kalendarza oraz wiele innych funkcji;
 • Jira – narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala zachować porządek prac, wspiera pracę w sprintach i umożliwia śledzenie wyników i postępów prac w systemie punktowym;
 • Google Workspace – aplikacja biznesowa do pracy grupowej, w ramach której znaleźć można wiele narzędzi ułatwiających pracę synchroniczną i asynchroniczną na odległość; składa się z takich komponentów, jak: Google Docs, Google Sheets, wspomniany wcześniej Google Meets i wiele innych;
 • Calamari – narzędzie do ewidencjonowania czasu pracyzarządzania nieobecnościami i zarządzania dokumentacją pracowniczą, które silnie wspiera pracę zdalną oraz pracę w zespołach rozproszonych. Usprawnia i automatyzuje pracę związaną z zarządzaniem HR, umożliwiając zespołom skupienie się na rozwoju organizacji.

Mowa niewerbalna w komunikacji zdalnej

Mowa niewerbalna to nie tylko mimika twarzy i gesty. W komunikacji zdalnej przyjmuje ona zupełnie nowy wymiar. Wszystkie subtelne sygnały wysyłane przez nas do odbiorców, którzy – mniej lub bardziej świadomie – odbierają je i na ich podstawie przyswajają cały komunikat, zaliczamy do mowy niewerbalnej.

W przypadku komunikacji na odległość już pierwsze spojrzenie na zdjęcie profilowe, sposób wypełnienia profilu treścią, odpowiednio dopasowany emotikon czy używanie wielkich liter, zwracając się do kogoś na "ty", przekazują odbiorcy wiele dodatkowych sygnałów.

Wyzwanie stanowi zarówno nauczenie się odczytywania elementów mowy niewerbalnej w przestrzeni cyfrowej, jak i umiejętne korzystanie z tych sygnałów, by dopasować je do przekazu w zgodnie z naszymi intencjami. Jedno i drugie wymaga pracy oraz doświadczenia. Dopóki pracownicy nie osiągną pewnego poziomu kompetencji na tym podłożu, w ich komunikacji online będą występowały trudności – jednak z czasem i pomocą świadomych tych trudności przełożonych nauczą się odnajdywać w tej rzeczywistości.

Między innymi z tego powodu zapewnienie pracownikom miejsca, w którym mogą opowiedzieć coś o sobie, napisać instrukcję pracy ze sobą – jest dobrą praktyką, która skróci czas potrzebny do nauczenia się nawzajem swoich współpracowników.

Korzystanie z kamery podczas wideokonferencji jest kolejną z dobrych praktyk, która pozwala zachować dobre relacje i zrozumienie pomiędzy uczestnikami spotkania. Kontakt wzrokowy ma dla nas wielkie znaczenie i chociaż wiele osób nie czuje się w ten sposób komfortowo, w niektórych sytuacjach warto włączyć kamerę i skupiać spojrzenie na obiektywnie – szczególnie w przypadku rekrutacji nowych pracowników taka forma spotkania online będzie bardzo korzystna.

Dlaczego w komunikacji zdalnej warto wykorzystywać emotikony?

Dodawanie emotikon do wypowiedzi to znany od lat sposób na wyrażanie emocji w komunikacji online. Początkowo nie były zbyt często wykorzystywane w komunikacji biznesowej, ale z biegiem czasu i coraz szerszą digitalizacją weszły do użycia na dobre.

W komunikacji online odgrywają dużą rolę - pozwalają odbiorcy komunikatu w prosty sposób dodać emocjonalny kontekst do wypowiedzi, ułatwiają podkreślanie żartów, ironizowanie i zwyczajnie poprawiają nam humor oraz sprawiają, że rozmowy wydają się nam bliższe, mniej formalne – a zatem pomagają budować relacje ze współpracownikami i rozładowywać atmosferę.

Oczywiście nie każdy odbiera emotikony w ten sam sposób, dlatego należy dobierać je z przemyśleniem, nie nadużywać takich, które – zamiast uzupełniać przekaz – mogą być mylące. Jeżeli mamy swój ulubiony zestaw emoji, warto - w ramach miejsca, gdzie możemy coś o sobie napisać – dodać zestaw najczęściej używanych przez siebie minek oraz opisać, co dla nas oznaczają. To jeszcze lepiej ułatwi zrozumienie nas, a tym samym wpłynie pozytywnie na komunikację w zespole i produktywność pracy.

Savoir vivre w komunikacji zdalnej

Właściwe zachowanie się w miejscu i sytuacji, jakim jest spotkanie online, to takie same dobre maniery jakich wymagamy od siebie wzajemnie podczas spotkań twarzą w twarz. Warto więc poznać kilka prostych zasad, które pozwolą zadbać o dobrą atmosferę i szacunek pomiędzy uczestnikami zdalnego spotkania.

 • Stosowny wygląd – w komunikacji online stosowny wygląd ma takie samo znaczenie, jak w przypadku spotkań twarzą w twarz, dlatego obowiązują nas te same zasady. Odpowiednio zadbane ubranie pomaga zadbać o swój wizerunek i samopoczucie innych osób na spotkaniu. Przekazuje również niewerbalne sygnały na temat stosunku do spotkania. Wybierając strój, należy unikać wzorzystych tkanin, które przez kamerę mogą mienić się w oczach.
 • Odpowiednie tło – podczas spotkań online ludzie zwracają dużą uwagę na to, co pojawią się za innymi na ekranie. Przed spotkaniem należy więc zadbać o odpowiednie tło – najlepiej w jednolitym kolorze. W zależności od charakteru spotkania mogą być to również inne tła – na przykład półka z książkami. Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniego tła, warto skorzystać z opcji komunikatorów do wideokonferencji, które zapewniają takie możliwości jak rozmazanie tła lub nałożenie jednego z teł do wyboru.
 • Mówienie do kamery – patrzenie w obiektyw kamery podczas spotkania tworzy wrażenie, że rozmówca patrzy w oczy pozostałym, dlatego dla lepszej komunikacji i samopoczucia rozmówców, należy mówić do kamery i starać się nie rozglądać na boki i nie uciekać wzrokiem. Może się to wydawać niekomfortowe, ale przynosi efekty. Warto również unikać chodzenia po pomieszczeniu w trakcie rozmowy online.
 • Unikanie szumu i dźwięków w tle – podczas gdy jedna osoba mówi, pozostałe powinny wyłączać swoje mikrofony w celu uniknięcia szumów, pogłosów i innych dźwięków, które mogą utrudniać pozostałym usłyszenie wypowiedzi. Warto również pamiętać o tym, by mówić odpowiednio głośno i zadbać o dobrej jakości mikrofon, który nie będzie trzeszczał ani utrudniał zrozumienia wiadomości.
 • Kontrolowanie odruchów – podczas spotkania najlepiej ograniczyć się od jedzenia i picia, a także kontrolować swoje odruchy, takie jak dotykanie twarzy czy drapanie się, pozwala to zapewnić profesjonalny wygląd i oficjalność sytuacji.
 • Przygotowanie do spotkania – podobnie jak na spotkania twarzą w twarz, na te online również należy się przygotować. W zależności od rodzaju spotkania i roli, jaką się w nim odgrywa, warto przygotować niezbędne informacje, plan wypowiedzi lub dodatkowe materiały, które będą potrzebne, by pozostali członkowie spotkania nie musieli czekać, aż zostaną odnalezione.
 • Precyzja wypowiedzi – podczas spotkania należy trzymać się jego tematu i nie wchodzić w zbyt wiele dygresji. Na swobodne rozmowy i inne tematy przyjdzie jeszcze pora, dlatego ze względu na szacunek do czasu wszystkich uczestników spotkania, dobrze jest ograniczyć rozmowy jedynie do tych, które dotyczą omawianego zagadnienia.
 • Zakładanie dobrych intencji – ze względu na wszystkie opisane wcześniej trudności w komunikacji online, bardzo ważnym jest, by zawsze zakładać dobre intencje rozmówców. Jeżeli nie ma się pewności do treści przekazu, wydaje się on nieuprzejmy lub suchy, warto założyć, że rozmówca nie miał nic złego na myśli i dopytać o szczegóły.

Podsumowanie

Mimo wielu wyzwań, jakie niesie ze sobą komunikacja w pracy zdalnej, dobra organizacja, ustalenie odpowiednich kanałów oraz zasad dotyczących wymiany informacji sprawi, że organizacja będzie działać produktywnie, a pracownicy będą potrafić się dogadać i pracować wspólnie nawet z dwóch różnych końców świata.

Jeśli chcesz zadbać o dobrą komunikację dotyczącą obecności i dni wolnych pracowników, wypróbuj Calamari przez 14 dni za darmo i przekonaj się, jak bardzo pomoże w zarządzaniu Twoim zdalnym zespołem.

Wiedza HR w Twoim mailu

Otrzymuj regularne informacje i upraszczaj HR razem z nami

Dziękujemy za dołączenie!
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie!