Wykorzystujemy pliki cookies do działania naszej witryny, a także do celów analitycznych i reklamowych. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w zależności od potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Nadszedł nowy rok, a wraz z nim kolejne zmiany, które mają wpływ na to, jak kształtuje się rynek pracy i jego funkcjonowanie. Poza naturalnymi zmianami powstającymi wskutek różnych okoliczności – jak pandemia koronawirusa, który wywrócił codzienne życie całego świata do góry nogami, są również te, które na przedsiębiorców nakłada rząd.

Sprawdź, co zmieniło się w polskim kodeksie pracy i jaki wpływ na funkcjonowanie Twojej organizacji będą niosły nowe zasady.

Kodeks pracy – nowe zmiany

Nowelizacja w kodeksie pracy została zapowiedziana już w 2020 roku, gdy ruszały prace nad projektem, jednak do końca roku nie udało się ujednolicić zasad i wprowadzić wszystkich nowelizacji przed końcem roku. Z tego względu część zapowiadanych zmian weszła w życie jeszcze w roku ubiegłym, a a doprecyzowanie i wejście w życie nowych regulacji będzie trzeba jednak jeszcze trochę poczekać.

Czego dotyczyć będą zmiany, które wielkimi krokami czekają pracodawców i pracowników w prawie pracy 2021?

Wśród aspektów, których dotyczyć będą zmiany, znajdują się:

  • praca zdalna,
  • urlop wypoczynkowy,
  • płaca minimalna,
  • kary dla pracodawców za zatrudnianie alimenciarzy,
  • ewidencjonowanie umów o dzieło,
  • badania wstępne i okresowe pracowników.

[]https://app.calamari.io/o/sign-up?utm_source=blog&utm_medium=blog-baner&utm_campaign=kodeks-pracy-2021&utm_content=post)

Jakie są zmiany w kodeksie pracy, które weszły już w życie?

Chociaż nie wszystkie nowości w prawie pracy zostały już ustalone i wprowadzone w życie, część z nich zaczęła funkcjonować jeszcze pod koniec 2020 lub na samym początku 2021 roku. Są wśród nich takie, które wymagać będą od pracodawców zwiększenia wynagrodzeń i prowadzenie nowych dokumentacji. Jakie to zmiany?

Wysokość płacy minimalnej

Zmiana ta wynika z przynależności polski do Unii Europejskiej oraz ze względu na rozpoczęcie prac nad europejską płacą minimalną. Zgodnie z przepisem, wysokość najniższego wynagrodzenia dla pracownika pracującego na terenie państw członkowskich powinno stanowić nie mniej niż 60% mediany wynagrodzeń w danym kraju.

Zmiana weszła w życie z początkiem 2021 roku. Od tego roku pracownik zarabiający na etacie będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości co najmniej 2800 zł brutto – czyli 1920,62 zł netto. Zmienił się również minimalna kwota brutto wynagrodzenia godzinowego. Za godzinę pracy wynosi ona teraz 18,30.

W praktyce kwota, którą pracownik otrzyma "do ręki" jako miesięczne wynagrodzenie, może się różnić. Zależy to m.in. od wysokości odprowadzanych składek, wieku czy uczestnictwa w PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). Dla przykładu: osoba zatrudniona na umowę o pracę, która przekroczyła 26 rok życia i nie uczestniczy w PPK, otrzyma 2050 zł netto.

Podniesienie kary dla pracodawców zatrudniających alimenciarzy

Zmiana weszła w życie 1 grudnia 2020 roku. Co oznacza dla pracodawców? Ci z nich, którzy zatrudniają osoby uchylające się od nałożonego na nie obowiązku alimentacyjnego, będą mogli zostać ukarani grzywną wynoszącą nawet do 45 tys. złotych.

Za alimenciarza uznawana jest osoba, na którą został nałożony prawnie obowiązek płacenia alimentów na dziecko i od ponad 3 miesięcy od tego obowiązku się uchylała oraz toczy się wobec niej egzekucja świadczeń alimentacyjnych i należności dla skarbu państwa.

Przy okazji tej zmiany wprowadzono również aktualizację odnośnie kar za zatrudnianie pracowników "na czarno". Od teraz pracodawca, który zostanie przyłapany na nielegalnym zatrudnianiu pracownika, będzie mógł zostać ukarany grzywną w wysokości od 10 do 30 tys. złotych.

Ewidencja czasu pracy umów o dzieło

Od 1 stycznia 2021 roku pracodawcy mają obowiązek zgłaszania do ZUSu każdą zawieraną przez siebie umowę o dzieło. Rejestrowane muszą być wszystkie tego typu umowy zawarte od początku bieżącego roku. Na zgłoszenie formalności pracodawca ma 7 dni od momentu zawarcia umowy z pracownikiem.

Wyjątkami od tej zasady są sytuacje, w których pracodawca zawiera umowę o dzieło:

  • ze swoim pracownikiem zatrudnionym już wcześniej na innych podstawach,
  • zawarta z innym podmiotem,
  • zawarta z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonywanie usług, które wchodzą w zakres ich działalności.

Formularz RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) złożyć można osobiście lub za pośrenictwem PUE ZUS (Platformy Usług Elektronicznych). W ramach formularza obowiązkowe będzie przekazanie danych na temat zamawiającego, wykonawcy, daty zawarcia umowy, rozpoczęcia i zakończenia umowy oraz jej przedmiotu. Ewidencjonowanie czasu pracy w godzinach nie jest obowiązkowe.

ft2

Wstępne i okresowe badania pracowników

Długość oraz ważność badań okresowych oraz wstępnych ze względu na pandemię wirusa Covid-19 została wydłużona od 19 grudnia 2020 roku. Oznacza to, że pracownicy będą mieli więcej czasu na wykonanie badań, a pracodawcy na zorganizowanie ich dla podwładnych.

W przypadku osób zatrudnionych na stanowisku innym niż biurowe czas ponownego wykonania badań wydłużony został do 180 dni. W kwestii badań wstępnych – osoby zatrudnione na stanowiska administracyjno-biurowe nie będą im podlegały, jeśli posiadają aktualne potwierdzenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy.

Nowości w prawie pracy 2021 – jakie zmiany jeszcze przewidziano na ten rok?

Oprócz zmian, które udało się już wprowadzić, w 2021 roku przewidywanych jest jeszcze kilka innych zmian. Prace nad nimi wciąż jednak trwają, więc nie sposób powiedzieć dokładnie, jak będą wyglądały w końcowej formie. Można natomiast, jak zrobiliśmy to poniżej, przytoczyć temat zmian i najważniejsze aspekty, które będą regulowały.

Kodeks pracy – urlop wypoczynkowy, wychowawczy, zaległy

Jednym z pomysłów na 2021 rok jest wprowadzenie dodatkowych 5 dni urlopu, co dałoby łącznie 31 dni wolnych do wykorzystania przez pracownika w ciągu roku. Związkowcy domagają się, by taki wymiar urlopu przysługiwał niezależnie od stażu pracy. Ze względu na niechęć ze strony pracodawców, padł również pomysł, by 31 dni wolnych przysługiwało osobom z co najmniej 30 letnim stażem pracy.

W przypadku urlopu zaległego pracownik ma prawo na jego wykorzystanie do 30 września 2021. Jeśli nie wywiąże się z tego przepisu, nie zostaną wyciągnięte wobec niego konsekwencje. To zła nowina dla pracodawców – jeśli kontrola stwierdzi niewykorzystane dni z roku ubiegłego po 30 września, może nałożyć na pracodawcę karę. Oznacza to, że pracodawca ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop, a ten zobowiązany jest z niego skorzystać.

Drugą zmianą, którą chce wprowadzić Parlament Europejski do polityki urlopowej wśród państw członkowskich jest wprowadzenie jednolitego urlopu ojcowskiego. Miałby on trwać aż 2 miesiące.

Praca zdalna

W tej kwestii toczy się wiele dyskusji, a pierwsze odnoszące się do tematy projekty – przewidujące zmiany w prawie z dotychczasowej "telepracy" są przestarzałe i w wielu przypadkach nie znajdują odwołania w wielu codziennych sytuacjach. Z tego względu prace nad dopięciem regulacji dalej trwają, jednak resort pracy zapowiada, że zmiany wejdą w życie jeszcze w 2021 roku.

Wśród założeń wymagających regulacji znajduje się sprawa uzgodnienia pracy zdalnej z pracodawcą, miejsce jej wykonywania, jej dobrowolność. Zgodnie ze słowami Wiceminister rozwoju – Iwony Michałek – projekt powinien zostać uzgodniony społecznie w pierwszym kwartale 2021 r.

Równość płciowa i zarobkowa

Ostatnią z większych zmian, jakie czekają rynek pracy w 2021 roku jest kwestia równości płciowej w pracy. Projekt ustawy zakłada, że mężczyźni oraz kobiety – niezależnie od rasy i orientacji – zatrudnieni na takich samych warunkach na tym samym stanowisku powinni otrzymywać takie samo wynagrodzenie.

W praktyce oznacza to, że osoba, która zarabia mniej niż kolega z pracy na tym samym stanowisku – może pozwać pracodawcę sądu. Niestosujący się do nowej ustawy pracodawca może z kolei zostać ukarany karą grzywny, a nawet kilku lat pozbawienia wolności.

ft3

Podsumowanie

W 2021 roku czeka nas sporo zmian, które zmienią oblicze pracy w kraju. Czy będą to zmiany na lepsze czy gorsze – zarówno dla pracodawcy jak i pracownika – okaże się już niedługo, gdy wszystkie wejdą w życie. Dzięki elastyczności Calamari, wszystkie nowe zmiany i wiążące się z nimi konsekwencje będzie można rejestrować w naszym narzędziu. Masz pytania? Napisz do nas!

Jeśli interesują Cię najnowsze doniesienie w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu Pracy, przeczytaj nasz najnowszy artykuł na ten temat: Praca zdalna - od kiedy zmiany w Kodeksie pracy 2021?

Wiedza HR w Twoim mailu

Otrzymuj regularne informacje i upraszczaj HR razem z nami

Dziękujemy za dołączenie!
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie!