Wykorzystujemy pliki cookies do działania naszej witryny, a także do celów analitycznych i reklamowych. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w zależności od potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Każdy rok niesie ze sobą nowe zmiany, który wpływają na rzeczywistość, w tym również na rynek pracy. Pandemia wirusa Covid-19, lockdown, a następnie powolne powroty do biura i wszystko, co się z tym wiązało, doprowadziło do zmiany podejścia pracowników i właścicieli firm.

Sprawdź, jakie trendy HR staną się najważniejsze w nadchodzącym 2022 roku i już teraz zacznij przystosowywać działania w swojej organizacji do nowej rzeczywistości i potrzeb pracowników.

Wpływ koronawirusa na zmiany w podejściu do pracy

Pandemia wymusiła na świecie lockdown. W jego konsekwencji firmy musiały szybko zorganizować pracę zdalną, by zadbać o bezpieczeństwo pracowników. Ta ogromna zmiana, której nikt się nie spodziewał, zmieniła sposób, w jaki ludzie zaczęli postrzegać swoją pracowniczą codzienność.

Popularyzacja pracy zdalnej, praca hybrydowa, nacisk na work-life balance i słuchanie głosów pracowników to tylko niektóre z konsekwencji pandemii. Oprócz nich, potrzeba zmian w ludzkim stylu życia ze względu na zanieczyszczenie planety, coraz bardziej świadome społeczeństwo oraz nowa generacja pracowników wchodząca na rynek również przyczyniły się do zmian w HRowych realiach.

21 trendów HR na 2022 rok

Sprostanie wymaganiom rynku pracowniczego jest niezwykle ważne ze względu na możliwości rozwoju i zatrudniania firmy. Dbanie o zadowolenie i zainteresowanie pracowników pozwala łatwiej osiągać zamierzone cele. Ostatni rok pokazał, jak wiele może się zmienić w krótkim czasie, a wraz z 2021 przybywa ich jeszcze więcej!

1. Praca hybrydowa - nowa rzeczywistość

Praca hybrydowa nie była zbyt popularna przed lockdownem. Dopiero w trakcie powrotów do biur zaczęło się na nią decydować coraz więcej firm. Badanie przeprowadzone przez firmę Gartner w 2020 roku pokazało, że aż 2% pracodawców planowało pozwolić pracownikom na pracę z domu co najmniej przez jakiś czas.

Wiele firm, w tym również Calamari, zdecydowało się na skorzystanie z tego modelu pracy. Jak pokazało badanie przeprowadzone przez LinkedIn, 9 na 10 specjalistów uważa, że praca hybrydowa będzie niezbędna do zapewnienia pracownikom odpowiedniego work-life balance.

[

ft1

]https://app.calamari.io/o/sign-up?utm_source=blog&utm_medium=blog-baner&utm_campaign=21-trendow-hr-na-2022&utm_content=post)

Z hybrydowym trybem pracy wiąże się jednak kilka wyzwań do pokonania. Największym z nich jest trudność, jaką sprawia pracownikom zakończenie pracy, gdy wykonują ją z domu. Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez The HR Director problem dotyka aż 58% pracowników. Decydując się na pracę hybrydową, należy więc zadbać o jej odpowiednią organizację.

2. Praca zdalna - globalny talent pool

Jak pokazały badania prowadzone na Stanford praca zdalna skutecznie podnosi produktywność i obniża zmęczenie pracowników. Pozwala również na pracę z dowolnego miejsca, a co za tym idzie - umożliwia specjalistom HR rekrutowanie najlepszych pracowników z całego świata.

Szczególną popularnością model pracy zdalnej cieszy się wśród Millenialsów i Gen-Z (osoby z generacji Z). Wychowane wśród nowych technologii i z innym podejściem do życia i pracy, chcą ją traktować jako uzupełnienie swojego życia. Możliwość pracowania i podróżowania po świecie jest dla nich niezwykle atrakcyjna.

Po lockdownie pozostały również zasady dotyczące pracy zdalnej. Posiadając wszystkie niezbędne narzędzia i protokoły postępowania, firmy mogą umożliwiać pracownikom taką opcję bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

3. Indywidualne szkolenia pracownicze

Każdy z pracowników jest inny i potrzebuje nieco innego zestawu wiedzy i umiejętności. Z tego względu możliwość indywidualizacji organizowanych zajęć pozwala na wyszkolenie specjalisty w bardzo wąskiej, niezbędnej organizacji dziedzinie. Jest to również sposób, by zaoszczędzić pieniądze na szkoleniach ogólnych, które często nie przynoszą oczkeiwanych rezultatów.

Wysłuchanie pracownika, jego potrzeb i pomoc w rozwijaniu obranej przez niego ścieżki kariery poprzez spersonalizowane zadania zapewniają nie tylko nową wiedzę, ale również zadowolenie pracownika, które bezpośrednio przenosi się na wzrost motywacji.

4. System mentoringu

Wraz z indywidualizacją szkoleń, zmieni się również metoda ich przeprowadzania. Upowszechni się learning in the flow of work - model, w którym pracownik samodzielnie decyduje, kiedy chce sięgnąć po nową wiedzę. Od specjalistów HR będzie to wymagało dostępności materiałów szkoleniowych i ciągłego ich aktualizowania i uatrakcyjniania.

Wraz z nim, duże znaczenie będzie miał mentoring - jednak w odmiennym modelu od dotychczas znanego. Nowe pokolenia pracowników chcą się rozwijać, ale zależy im na partnerskich relacjach z mentorem i przełożonym. W ten sposób mogą się od nich uczyć, ale też dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami.

5. Benefityi ich indywidualizacja

Benefity pozapłacowe również się zmienią. Ze względu na indywidualne podejście do pracownika, kafeteryjne platformy benefitowe staną się znacznie bardziej popularne. Oprócz możliwości samodzielnego wybrania zniżki zgodnie z upodobaniami, wśród najpopularniejszych benefitów znajdą się również:

  • możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej,
  • docenianie w pracy,
  • dodatkowe dni urlopu,
  • dofinansowania posiłków,
  • pakiet medyczny z dostępem do takich specjalistów, jak: fizjoterapeuta, dietetyk, psycholog.

Duże znaczenie będą miały również te benefity, które pomogą zadbać o well-being i dobre samopoczucie pracowników: karty multisport, indywidualizacja stanowiska pracy, wyjazdy i spotkania organizacyjne. Najważniejszą zmianą będzie jednak fakt, że firmy, starając się o pracownika, będą musiały dostosować benefity do jego potrzeb, stąd w pytaniach rekrutacyjnych może pojawić się dotyczące ich pytanie.

6. Well-being i work-balance pracowników

Dobre samopoczucie pracowników i odpowiedni podział dnia między pracę a życie prywatne pozostanie istotną kwestią. Od zespołu HR działania te będą wymagały planowania i nowej wiedzy, a także przeprowadzenia zmian w dotychczasowym sposobie pracy.

Rozwój kultury firmy i jej transparentność z pewnością wpłynie na korzyść firm. Ustanowienie odpowiednich zasad dotyczących nadgodzin, pracy z domu i przerw pomoże zapewnić pracownikom niezbędny odpoczynek. Specjaliści HR będą musieli monitorować czas pracy i zachęcać do odpoczynku pracowników, którzy zaniedbują tę kwestię.

7. Działania w oparciu o dane

Dokładne, bieżące dane na temat obecności i urlopów pracowników długo było czymś, o czym dział HR mógł jedynie marzyć. Tworzenie papierowych raportów i samodzielne przeglądanie statystyk pochłania mnóstwo czasu, a jednocześnie nie daje gwarancji poprawności.

Badanie Rise of Analytics in HR pokazało, że na przestrzeni ostatniego roku zarejestrowano 61% wzrost specjalistów HR, którzy zajmują się analizą danych. Możliwości optymalizacji procesów związanych z zarządzaniem pracownikami jest ogromny, dlatego zapotrzebowanie na osoby, które potrafią opracować tego typu dane i na ich podstawie wprowadzić pozytywne zmiany w firmie, będzie wzrastać.

8. Opinie pracowników ważniejsze niż dotąd

Zmiany na rynku pracy doprowadziły do zmiany modelu na taki, w którym to pracownik wybiera firmę, w której chce pracować, a organizacje o niego zabiegają. W związku z tym, potencjalni pracownicy sprawdzają firmy, do których planują aplikować.

Opinie dotychczasowych pracowników - zarówno te na stronach internetowych organizacji jak i na popularnych portalach oceniających, takich jak Gowork, Capterra czy Trustpilot będą miały jeszcze większe znaczenie.

W związku z tym dział HR będzie musiał wykonać ciężką pracę, by zapewnić pracownikom dobre doświadczenia i zadowolenie, by pozyskać kolejne opinie i budować pozytywne obraz organizacji na rynku pracy.

9. Płaska struktura firmy

Organizacja hierarchii w firmach również się zmieni. Tendencja zmierza ku płaskiej lub okrągłej strukturze. Będzie to okazja dla specjalistów HR, by na nowo zorganizować działanie w firmie i wykreować taką formę współpracy. Będzie do tego potrzebne głębokie zrozumienie, jak działa komunikacja, przepływ informacji oraz proces decyzyjny organizacji. Pomocą w tym zadaniu będą nowe technologie.

10. Rozwój kadry zarządzającej

Duży nacisk zostanie również postawiony na rozwój kadry zarządzającej. Spoczywa na niej wielka odpowiedzialność - dostarczenie niezbędnych narzędzi do pracy oraz rozwinięcie umiejętności niezbędnych do zarządzania zespołem w stale zmieniającej się rzeczywistości.

W związku z tym firmy będą musiały zmierzyć potencjał swojej kadry i upewnić się, że będzie gotowa sprostać zadaniu na czas. Oznacza to powstanie nowych programów rozwoju i szkoleń z takich dziedzin, jak: coaching, mentoring i partnerstwa.

11. Zmiany ścieżki kariery

Millenialsi i generacja Z znacznie różnią się od wcześniejszych pokoleń pracowników. Zależy im na tym, by praca nie była jedynie obowiązkiem, a częścią ich życia, która pozwala na rozwój i spełnianie marzeń. Dane zebrane przez World Economic Forum (https://www.weforum.org/agenda/2021/06/remote-workers-burnout-covid-microsoft-survey/) pokazują, że aż 40% pracowników zastanawia się nad zmianą pracy lub całkowitą zmianą ścieżki kariery zawodowej.

Dział HR będzie ma więc kolejne trudne zadanie - zatrzymanie obecnych specjalistów w firmie. Nie powinni zaniedbywać również rekrutacji. Przy tak dużych rotacjach na rynku, szansa zatrudnienia odpowiedniej osoby na stanowisko także się zwiększy.

ft2

12. Nacisk na ochronę danych pracowniczych

Przeniesienie pracy z biur do domów () wymusiło na firmach zadbanie o nowe narzędzia, które umożliwią płynną komunikację i współpracę nad projektami na odległość. Wiązało się to między innymi z udostępnianiem w sieci wrażliwych danych i dokumentów, których wypłynięcie mogłoby mieć wiele niekorzystnych skutków dla firmy.

Ze względu na popularyzację pracy zdalnej dbałość o bezpieczeństwo danych będzie miała jeszcze większe znaczenie. W jego zachowaniu pomocna będzie technologia blockchain, która umożliwia ochronę danych w zupełnie nowy sposób.

13. Odpowiadanie na potrzeby pracowników

Pandemia sprawiła, że firmy musiały nauczyć się odpowiedniego sposobu komunikacji z pracownikami. Podczas organizacji pracy zdalnej okazało się, że wiele pomysłów zaproponowanych przez zatrudnione osoby sprawdzała się w praktyce.

Dzięki temu firmy doceniły wartość, jaką wnoszą do firmy szczere opinie pracowników. Odpowiadanie na potrzeby pracowników, zgodnie z badaniem Qualtrics zwiększa prawdopodobieństwo zostania w firme u 70% pracowników.

14. Popularyzacja narzędzi do współpracy i komunikacji na odległość

Wraz z pracą zdalną pojawiła się potrzeba zaopatrzenia firmy w nowe narzędzia, które pomogą w organizacji pracy i komunikacji w zespole. Stały się one fundamentem scalającym pracowników podczas lockdownu, ale ich popularność wcale się nie zmniejszyła podczas powrotów do biur.

W obliczu nowej rzeczywistości, w której praca zdalna i hybrydowa zostaną z nami na dobre, wdrożenie do organizacji narzędzi do ewidencji czasu pracy, rozliczania urlopów, planowania projektów i wymiany informacji będzie niezbędne, by stanąc na wysokości wysokich wymagań pracowników.

Tego typu narzędzia będą niezbędne również ze względów prawnych. Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych w firmie. Managerowie zaś, dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu mogą na bieżąco śledzić postępy swojego zespołu i sprawnie realizować kolejne zadania.

15. Pomoc sztucznej inteligencji (nlp goes...)

Rozwój NLP (Natural Language Processing) to jedno z nowych osiągnięć technologicznych, które umożliwia sztucznej inteligencji interpretowanie ludzkiego języka pisanego i mówionego. Możliwości NLP są ogromne, a ze względu na swoją dostępność i zainteresowanie, jest coraz częściej wykorzystywane i rozwijane - również w branży HR.

Zwiększona liczba danych, którą zespół HR może pozyskać z pomocą AI, umożliwia znacznie bardziej wydajną pracę w kwestii pozyskiwania opinii od pracowników. Przekłada się to na większą liczbę zebranych danych do analiz pomagających podnieść produktywność organizacji.

16. Wpływ Gen-Z

Gen Z to pokolenie osób urodzonych w latach 1997 - 2010, które mają styczność z technologią od urodzenia. Ich potrzeby i stosunek do pracy jest z tego względu odmienny od tego, który prezentowały poprzednie pokolenia. Zgodnie z danymi zebranymi przez The center for Generation Kinetics w 2018 roku, aż 65% pracownikóœ pokolenia Z podkreśla, że liczy się dla nich regularny feedback od managerów.

Jest to również pokolenie, które nie rozstaje się z telefonem, co ma wpływ na coraz szersze używanie nowych technologii nie tylko w życiu codziennym, ale również w pracy. Oprócz tego, generacja Z chce mój utożsamiać się ze swoim miejscem pracy. Z tego względu, kładzenia dużego nacisku na wartości firmy będzie miało ogromne znaczenie. Zgodnie z badaniem Zety aż 61% ankietowanych zależy na tym, żeby firma, w której pracują, miała misję wykraczającą ponad samo wzbogacanie się.

17. Większa wyrozumiałość

Lockdown był trudnym czasem na rynku pracy i w codziennych życiach ludzi, ale przyniósł kilka pozytywnych zmian w postrzeganiu pracy. Managerowie i kadra zarządzająca stali się bardziej wyrozumiali w stosunku do takich sytuacji jak potrzeba chwilowego opuszczenia spotkania w jego trakcie czy przerwy na załatwienie prywatnych spraw w środku dnia pracy.

Podtrzymanie tego empatycznego trendu stanie się niezwykle ważne. Wpływa nie tylko na work-life balance pracowników, ale też minimalizuje stres związany z pracą, a także daje poczucie swobody i zaufania, które budują zażyłą współpracę.

18. Automatyzacja procesu rekrutacji

Oprócz wykorzystania sztucznej inteligencji, korzystanie z technologii, takich jak boty, stanie się nową codziennością HRowego świata. Oprogramowanie do wyszukiwania najlepszych kandydatów oraz body pomagające w trakcie rekrutacji znacznie mniejszą czas potrzebny na odnalezienie najlepszego specjalisty na stanowisko. Jednocześnie pozwolą zespołowi HR skupić się na dbaniu o dobre samopoczucie pracowników i kulturę firmy oraz wdrażanie nowych zmian.

Jak pokazują badania, oprogramowanie pomagające w procesie rekrutacji pozwala zaoszczędzić nawet do 70 godzin czasu potrzebnego na rekrutację.

19. Społeczna odpowiedzialność

Pracownicy chcą wiedzieć, że organizacje, z którymi współpracują, mają prawdziwy cel. Przyczynianie się do pomocy społeczeństwu, walki z chorobami i dbanie o ekologię to jedne z najgłośniejszych spraw. Aż 82% Millenialsów przyznało, że jeśli nie będą zadowoleni z wartości prezentowanych przez firmę, nie będą się wahać, by znaleźć inne miejsce zatrudnienia.

W związku z tym udzielanie się w ważnych kwestiach i popieranie wybranych wartości, będzie jednym z czynników mających ogromny wpływ na możliwości pozyskania najlepszych specjalistów.

ft3

20. Wykorzystanie danych biometrycznych

Biometryczne skanery rodem z filmów sci-fi nie są już tylko marzeniami, stały się codziennością. Wykorzystanie czytnika linii papilarnych, siatkówki oraz innych rozwiązań do rejestrowania czasu pracy (https://calamari.pl/ewidencja-czasu-pracy) oraz zarządzania dostępami do przestrzeni biurowych przybiera na popularności.

W badaniu przeprowadzonym przez IBM, aż 75% Millenialsów przyznało, że czuje się swobodnie, wykorzystując tego typu metody. Oznacza to, że nie tylko tegu typu rozwiązania będą stawały się coraz popularniejsze, ale również będzie wymagało odpowiedniego zabezpieczenia zbieranych przez oprogramowanie danych.

21. Możliwość popełniania błędów

Nieumiejętność popełniania błędów, reagowania na ich wytknięcie i strach przed ich popełnianiem odchodzą do lamusa. Nowym trendem 2022 roku będzie empatyczne, przyjazne środowisko, w którym popełnianie błędów nie będzie ostro karane, pod warunkiem, że błąd został popełniony mimo dobrych chęci pracownika.

Jak twierdzi Amy Edmond z uniwersytetu Harvarda uważa, że takie "inteligentne pomyłki" są doskonałym sposobem uczenia się.

Podsumowanie

Pandemia i jej konsekwencje mają ogromny wpływ na to, jak zmienia się rynek pracy. Pracownicy oczekują od firm zaangażowania, jasnych zasad, benefitów, możliwości pracy zdalnej i połączenia pracy z życiem codziennym. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat branży human resources i oprogramowania do ewidencji czasu pracy oraz zarządzania wnioskami urlopowymi, obserwuj naszego bloga HR.

A jeśli chcesz podzielić się z nami swoimi propozycjami na trendy w nadchodzącym 2022 roku, skontaktuj się z nami!

Wiedza HR w Twoim mailu

Otrzymuj regularne informacje i upraszczaj HR razem z nami

Dziękujemy za dołączenie!
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie!