Wykorzystujemy pliki cookies do działania naszej witryny, a także do celów analitycznych i reklamowych. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w zależności od potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Nieodnotowane nieobecności potrafią wyrządzić w firmie ogromne szkody. Najwygodniejszym sposobem, by zmierzyć się z tym zagrożeniem, jest cyfrowy system do zarządzania urlopami.

Uczniowie chodzili na wagary niemal od samego początku istnienia szkoły jako instytucji, a sami wagarowicze bywali nawet ukazywani na obrazach XIX-wiecznych malarzy.

Photo taken from Unsplash

Photo taken from Wikipedia

Podobnie jak uczniowie uchylają się od obowiązku szkolnego, tak i pracownikom zdarza się z różnych przyczyn nie przychodzić do pracy, co wiele firm po prostu wlicza w koszty i ryzyko. Jednak dzięki nowoczesnym narzędziom opartym na chmurze obliczeniowej i technologiach mobilnych możliwe jest precyzyjne wyliczanie czasu pracy oraz sprawdzenie ile dni faktycznie zostało przepracowanych.

Badanie przeprowadzone przez ManaHR wskazuje, że wskaźnik absencji (stosunek liczby dni nieprzepracowanych do wszystkich w roku) wśród polskich pracowników wynosi 8,1 procent. Po wyłączeniu ze wskaźnika urlopów wychowawczych i absencji ciążowej wskaźnik wynosi średnio 5,2 procent.

Wskaźnik absencji pracowników. Popraw wskaźnik w swojej firmie dzięki programowi do ewidencji czasu pracy Calamari Leabe

Liczba nieprzepracowanych dni różni się w zależności od typu wykonywanej pracy. Dla kadry zarządzającej wskaźnik absencji wynosi 4,6 proc., dla pracowników biurowych 6,3 proc., a dla pracowników fizycznych 9,1 procent. Po usunięciu z tego zestawienia urlopów wychowawczych i macierzyńskich wskaźniki te wynoszą odpowiednio 2,8, 3 oraz 6,3 procent.

Oznacza to, że typowy polski menedżer jest nieobecny w pracy przez około 16 dni, pracownik biurowy przez 22 dni, a pracownik fizyczny przez 33 dni w roku. Do tych dni zaliczają się zarówno urlopy płatne, jak i te okolicznościowe, urlopy macierzyńskie i wychowawcze oraz zwolnienia chorobowe. Przy pominięciu urlopów wychowawczych i macierzyńskich liczba wolnych dni wynosi odpowiednio 10 dla kadry biurowej i menedżerskiej oraz 20 dla pracowników fizycznych.

Każdy z tych dni to koszt dla pracodawcy. Oprócz wypłacania pensji pracownikowi (na urlopie wypoczynkowym lub chorobowym) konieczne jest takie zarządzanie przedsiębiorstwem, by praca została efektywnie wykonana. Dlatego właśnie ponad połowa (dokładnie 57 proc.) pracodawców przebadanych przez ManaHR uważa, że absencje stanowią problem dla ich organizacji.

Problem absencji w firmie - rozwiąż problem z nieobecnościami pracowników dzięki programowi do rejestrowania czasu pracy i urlopów Calamari Leave i Calamari Clock In

Jednym z najskuteczniejszych narzędzi przeciwdziałania negatywnym skutkom nieobecności pracownika jest wdrożenie systemu do zarządzania absencjami.

Czym jest system do zarządzania urlopami

Nieobecność w pracy to najczęściej urlop, a prawo do niego jest jednym z podstawowych praw pracowniczych w Polsce. Obecny porządek prawny dopuszcza istnienie elektronicznych wniosków urlopowych oraz pełnej cyfryzacji dokumentacji z tym związanej.

Dodatkowo cyfrowy system zarządzania nieobecnością w pracy może być uzupełniony o komponenty takie jak liczenie czasu pracy oraz zaznaczanie nieobecności spowodowanych chorobą, nagłymi wypadkami losowymi oraz tych wcześniej nieplanowanych lub nieuzasadnionych.

Liczba przepracowanych dni ma kluczowe znaczenie przy wypłacie wynagrodzeń. Gdy jest ich za dużo – pracownik ma prawo je odebrać lub otrzymać dodatkowe wynagrodzenie. Gdy z kolei jest ich za mało, pracodawca może zredukować wysokość wypłaty.

ft1

Korzyści z systemu do zarządzania absencjami

Podstawową zaletą istniania systemu do zarządzania nieobecnościai w firmie jest pełna i zgodna ze stanem faktycznym informacja o liczbie dni, które przepracowali zatrudnieni. Już samo istnienie takich informacji to pierwszy krok do uzyskiwania kolejnych korzyści.

Zwiększenie produktywności

W przypadku cyfrowych systemów do zarządzania urlopami zwiększenie produktywności odczuje nie tylko dział HR. Wynika to z trzech kwestii:

  • Automatyzacji – zamiast przetwarzania stosów dokumentów i asynchronicznej wymiany informacji, firma może korzystać z zalet scentralizowanej bazy danych, gdzie przechowywane są wszystkie potrzebne informacje.
  • Zarządzania danymi – zewnętrzne narzędzia takie jak Calamari to kompletne rozwiązania, które zapewniają zarówno interfejs użytkownika jak i pełne zaplecze (back end). Tym samym wszystkie te kwestie przestają być zmartwieniem firmy.
  • Łatwości wykorzystania – nowoczesne rozwiązania do zarządzania urlopami pozwalają wykorzystać między innymi technologie mobilne, co znacznie ułatwia śledzenie czasu pracy oraz zgłaszanie nieobecność nawet “w ostatniej chwili”, gdy tylko telefon jest pod ręką.

Dodatkową zaletą jest jasna informacja dla pracownika, ile wolnych dni jeszcze mu zostało do wykorzystania oraz ile i kiedy już wykorzystał. Łatwa procedura brania urlopu może być zachętą, by to częściej robić, a regularny wypoczynek pozwala zredukować stres oraz uniknąć wypalenia zawodowego.

Dostęp do informacji

W sytuacji, gdy pozostało niewiele czasu do deadline’u lub gdy nawał pracy jest ogromny, urlop pracownika może być dla firmy prawdziwym przekleństwem. Samo zarządzanie urlopami tak, by wszystkie dokumenty i procedury były zgodne z prawem, często wymaga zatrudnienia dodatkowej osoby.

Jednak z punktu widzenia pracodawcy ważnym aspektem jest zarządzanie pracownikami tak, by mieć dostęp do ich umiejętności, co pozwala na skuteczne wykonywanie pracy. Dlatego decyzja kiedy i który pracownik bierze urlop jest z punktu widzenia firmy strategiczna.

Zgodność z prawem

Zautomatyzowany, cyfrowy system do zarządzania nieobecnościami pozwala wyeliminować wiele błędów, które zdarzają się przy wnioskach urlopowych. Nie ma także możliwości, by złożony tą drogą wniosek zaginął lub został omyłkowo pominięty.

Kolejną korzyścią dla firmy jest przeniesienie ryzyka związanego z ochroną i przechowywaniem danych osobowych na dostawcę oprogramowania. Jest to szczególnie istotne w świetle wysokich kar, które mogą wynikać z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

ft2

Większe zadowolenie pracowników

Odpoczynek jest nie tylko prawem pracownika, ale również koniecznością. Wdrożenie systemu, który pozwala stworzyć przejrzyste i zrozumiałe zasady udzielania urlopów oraz pozwala śledzić, ile pozostało jeszcze dni wolnych do wzięcia, zdecydowanie zachęca do odpoczynku od czasu do czasu.

Dodatkowo transparentne zasady pozwalają unikać niesnasek i nieporozumień związanych z faktem, że któryś z pracowników bierze więcej dni wolnych niż inny. Ludzie mogą mieć swoje preferencje, ale systemy pozostają obojętne, a przez to sprawiedliwe.

Podsumowanie

Zarządzanie urlopami i dniami wolnymi to jeden z najważniejszych elementów prowadzenia nowoczesnego przedsiębiorstwa. Pozostanie przy tradycyjnych metodach opartych na papierowych wnioskach i dokumentacji generuje wiele kosztów związanych z pomyłkami oraz późniejszym przechowywaniem tych dokumentów.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat cyfrowych platform do zarządzania absencją w firmie – skontaktuj się z nami! Chętnie porozmawiamy na ten temat.

Wiedza HR w Twoim mailu

Otrzymuj regularne informacje i upraszczaj HR razem z nami

Dziękujemy za dołączenie!
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie!