Wykorzystujemy pliki cookies do działania naszej witryny, a także do celów analitycznych i reklamowych. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w zależności od potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Wyrabianie w pracownikach dobrych nawyków i motywowanie ich, by dawali z siebie wszystko, to niełatwe zadanie. Dzięki programowi do zarządzania czasem pracy można bez dodatkowych kosztów zadbać o zaangażowanie pracowników i zapewnić im atrakcyjne nagrody.

Nowoczesne programy do rejestracji czasu pracy i zarządzania nieobecnościami takie jak Calamari udostępniają wiele wygodnych opcji, które w prosty sposób można dostosować do potrzeb konkursów i gier dla pracowników. W tym artykule dowiesz się, jakie rodzaje nagród możesz zaoferować ludziom w swojej organizacji i jak wdrożyć to rozwiązanie w życie dzięki programowi RCP Calamari.

Jak wykorzystać program do ewidencji czasu pracy do skutecznego motywowania pracowników – nagrody związane z czasem pracy

Dodatkowy dzień wolny, krótsza zmiana w piątek, wydłużona przerwa – benefity w postaci czasu pracy są niezwykle atrakcyjne, szczególnie jeśli przed pracownikiem stoi duże wyzwanie, a sam czuje się już zmęczony.

Ze strony pracodawcy to korzystna opcja – nie wymaga dodatkowego wkładu pieniężnego, a jednocześnie oferuje ludziom atrakcyjne nagrody za ciężką pracę.

Nagroda za pracę – wydłużony odpoczynek

Jednym z benefitów, jakie można zaoferować pracownikom, są dodatkowe dni wolne, skrócony czas pracy oraz możliwość zamienienia ich na ekwiwalent pieniężny.

Do zdobycia nagrody w postaci wolnego we wskazanym wymiarze, niezbędne jest wykonanie pracy w sposób, który się wyróżnia. Warunki tego wyróżnienia mogą być dowolne. Może być to osiągnięcie przez pracownika wymaganej wartości swojej pracy (np. przygotowanie i zawarcie 20 umów dziennie), jak również podpisanie największej liczby umów ze wszystkich pracujących tego dnia. Nagrodami mogą być godziny lub dni wolne.

ft1

Do ich przyznawania warto stworzyć w Calamari nowy rodzaj nieobecności, na przykład o nazwie "nagroda sprzedaż miesiąca" i określić zasady dotyczące tego urlopu (liczba dni do zdobycia w nagrodę, częstotliwość przyznawania, maksymalna liczba dni wolnych do wygrania oraz inne niezbędne do jego określenia dane), by następnie przyznać zwycięzcy nagrodę w systemie do rejestracji czasu pracy.

Następnie należy przygotować plik w arkuszu kalkulacyjnym, w którym odnotowywani będą zwycięzcy w poszczególnych zadaniach. W tym samym czasie w programie Rejestracji Czasu Pracy (RCP) zwycięzcy należy dodać wcześniej ustaloną nagrodę.

Calamari umożliwia ustawienie nieobecności zarówno na cały dzień, jego połowę, jak i wybraną liczbę godzin, dzięki czemu bez trudu ustanowić można nagrody adekwatne do osiągnięć pracowników.

W ten sposób można podnosić nie tylko motywację pracowników, ale też pomagać im w wyrobieniu dobrych nawyków: punktualności, jakości wykonywanych obowiązków, ograniczenia bądź rzucenia palenia.

Grywalizacja

Możliwość zdobywania nagród, zdobywania kolejnych poziomów i rozwijania nowych umiejętności znana ludziom z różnego rodzaju gier (obecnie głównie tych komputerowych), okazała się skuteczną metodą motywowania pracowników. Nazwa "grywalizacja" używa jednak została dopiero w 2008 roku przez Bretta Terrilla. Jej rozwój trwa do dziś.

Głównym czynnikiem motywującym jest zdobywanie punktów przekładanych na kolejne poziomy, które pozwala na bieżące kontrolowanie efektów swojej pracy. Pracownik widzi, że każde wykonane przez niego zadanie przekłada się na punkty zbliżające go do kolejnego poziomu będącego nagrodą. Jest ona jednak budowana bardziej na satysfakcji niż wypracowywaniu wskazanych norm dla poszczególnych obowiązków, co wzmaga nie tylko zewnętrzną, ale i wewnętrzną motywację.

Stale ewoluujący trend grywalizacji zdobywa coraz szerszą popularność. W 2015 roku, według badania firmy Markets andMarkets rynek grywalizacji wyceniano na wartość 1,65 mld dolarów. W 2020 roku wartość ta wzrosła do 9,1 mld dolarów, a do 2025 roku szacuje się, że jego wartość osiągnie ponad 30 mld dolarów.

Posiadając program do rejestrowania godzin pracy i zarządzania urlopami, można stworzyć w oparciu o niego własny pomysł na grywalizację, by sprawdzić, w jaki sposób wpłynie na pracowników firmy.

Jako organizacja oferująca narzędzie do ewidencji urlopów i kontrolowania czasu pracy Calamari dostrzegło potencjał drzemiący w tego typu narzędziu w kontekście grywalizacji pracy. Wykorzystanie programu RCP nie zastąpi platformy do game-workingu, niemniej jednak pozwala w ramach opłaty za jedno narzędzie, znaleźć jego drugą funkcjonalność, która przyniesie benefity organizacji.

Przykłady zastosowania nagród w ewidencji czasu pracy

Wiedza na temat tego, jak wiele korzyści może przynieść motywowanie pracowników poprzez nagrody, warto wykorzystać narzędzie do zarządzania godzinami pracy. W zamian za dobre wyniki, dzięki Calamari w prosty sposób wykorzystasz typy nieobecnościharmonogramy pracy i inne możliwości programu HR online, by zapewnić pracownikom atrakcyjne nagrody.

Nagrody związane z czasem pracy

Możesz zapewnić pracowników różnego rodzaju nagrody i dodatki w postaci wolnych godzin, dni lub pracy zdalnej zarówno za wydajność i wyniki w pracy, jak również za przyswajanie dobrych nawyków.

Nagroda za ograniczenie bądź rzucenie palenia

Przerwy na papierosa, choć wydają się krótkie, w ciągu całego dnia pracy, wychodząc co godzinę, mogą zabrać nawet do 40 minut. Przeciętnie osoba spala w ciągu dnia pracy około 10 papierosów. Ograniczenie palenie u pracowników leży więc zarówno w interesie ich zdrowia jak i podniesienia efektywności.

Rozwiązaniem, które z pewnością zmotywuje ludzi, by nie palić przynajmniej w pracy, może być nagroda w postaci krótszego czasu pracy. Zaimplementowanie jej jest niezwykle proste.

Każdy pracownik, który nie będzie palił w godzinach pracy, może otrzymać godzinę krótszą zmianę w piątek. W Calamari ustawienia nowego czasu pracy dla wybranych osób może dokonać administrator w panelu zarządzania.

ft2

Premia za punktualność

Czynnikiem, który skraca czas pracy są również spóźnienia pracowników. W ciągu tygodnia 5 minutowe spóźnienia dają łącznie 25 straconych minut, w przypadku dłuższych spóźnień czas ten potrafi wzrosnąć nawet kilkukrotnie. Zjawianie się w biurze na czas powinno być jednak normą, należy więc rozsądnie wynagradzać za nie pracowników.

Zmotywować pracowników można wprowadzając element współzawodnictwa: ogłaszając, że jedynie jakaś część pracowników (w zależności od wielkości organizacji) – ta najpunktualniejsza, otrzyma nagrodę w postaci wydłużonej przerwy jednego dnia w tygodniu.

W Calamari można w prosty sposób wygenerować raport czasu pracy ze spóźnieniami, który następnie można publikować raz w miesiącu, a wygranym pracownikom dodać dostęp do specjalnie stworzonego w tym celu rodzaju przerwy, na przykład "premia za punktualność".

Jeden z klientów Calamari w nagrodę za brak spóźnień nagradzał pracowników m.in. koszulkami firmowymi Calamari.

Urlop za wybitne osiągnięcia

Zapewnienie pracownikom nagrody za wybitne osiągnięcia – nadzwyczajnie wysokie wyniki sprzedaży, zdobycie wartościowego kontraktu, przeprowadzenie skutecznej kampanii marketingowej czy stworzenie wybitnie dobrego produktu – sprawi, że jeszcze chętniej będą stawiali sobie coraz śmielsze wyzwania. Im ciekawsza będzie nagroda i szacunek wiążący się z osiągnięciem, tym większa motywacja.

Za specjalne osiągnięcia należy się równie specjalna nagroda. W okresowym konkursie można więc postawić na szali dodatkowe dni urlopu – w zależności od wielkości organizacji dla odpowiedniej liczby osób. Ogłoszenie zwycięzców powinno się odbywać na spotkaniu podsumowującym osiągnięcia firmy, a zwycięzcy i ich sukcesy opisane na pracowniczym forum.

Dzięki temu oprócz nagrody w postaci dodatkowych dni wolnych, pracownikowi będzie towarzyszyła również radość, szacunek i dostrzeżenie na szerszym forum. Dzięki temu wzrośnie jego poziom uznania w pracowniczym środowisku oraz motywacja, by dalej działać jak najefektywniej.

Pomoc w odnajdywaniu nieprawidłowości, nadużyć oraz najlepszych i najgorszych wyników

Calamari umożliwia zbieranie archiwalnych danych na temat czasu pracy podwładnych – w tym również ich spóźnień oraz przepracowanych nadgodzin. Dzięki temu odnalezienie pracowników z najlepszymi wynikami staje się niezwykle proste. Równie proste co stworzenie typu nieobecności w ramach nagrody i przyznanie jej zwycięzcy.

Grywalizacja z programem do ewidencji czasu pracy

Programy do kontrolowania czasu pracy zapisują moment rozpoczęcia oraz zakończenia pracy i przerw. W przypadku Calamari można śledzić czas pracy nad wybranym projektem. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie prostej grywalizacji, która wyrobi w pracownikach nawyk rozpoczynania i kończenia dnia pracy, osiągania wyników na określonym poziomie, w nagrodę za co otrzymywać można punkty wymienialne według przyjętego przelicznika na godziny i dni wolne.

Nieobecności, praca z domu i krótsze godziny pracy to skuteczne motywatory, w które pracodawca nie musi dodatkowo inwestować. Jednocześnie samo zaimplementowanie prostego rozwiązania opartego o zdobywanie doświadczenia przy użyciu programu RCP jak Calamari i arkusza kalkulacyjnego może podnieść efektywność pracowników kosztem zbliżonym do zera, a czasem nawet zupełnie za darmo.

ft3

Podsumowanie

Skuteczne motywowanie pracowników wymaga ustalenia najskuteczniejszych motywatorów i umiejętne wprowadzenie ich w życie. Dzięki Calamari można zadbać nie tylko o jakość danych na temat czasu pracy podwładnych, ale również przy odrobinie pomysłowości można im stworzyć okazję do zdobywania nagród za osiągnięcia w pracy.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat wykorzystania narzędzia do ewidencji czasu pracy do motywowania pracowników i tworzenia prostych grywalizacji lub chcesz podzielić się swoim zdaniem na temat sposobów motywowania podwładnych – odezwij się do nas!

Wiedza HR w Twoim mailu

Otrzymuj regularne informacje i upraszczaj HR razem z nami

Dziękujemy za dołączenie!
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie!